Oorlog met God

Jef de Vriese • 81 - 2005/06 • Uitgave: 25
Oorlog met GodLiefhebbers van de wereld houden geen rekening met wat Gods Woord zegt. Toch zullen zij naar dat Woord geoordeeld worden. Wat daarin staat is niet tevergeefs. God verlangt naar wat Hem toekomt, zoals een bruidegom verlangt naar zijn bruid. Indien een vreemde er mee gaat lopen, is zijn jaloezie gerechtvaardigd (Ex. 34:14).Dat Gods liefde hartstochtelijk naar alle mensen in het algemeen en naar de gelovigen in het bijzonder uitgaat, moeten wij niet lichtvaardig opnemen. Als Schepper is Hij rechtmatig God, die zijn schepselen, die in de handen van de vijand gevallen zijn, voor Zich terug wil winnen. Hij wil hen die de Heilige Geest ontvangen hebben onbesmet van de vijand bewaren.Wie deel heeft aan de vijand, zal ook deel hebben aan de toorn van God. Maar op dit moment is het nog een tijd van genade voor wie zich nederig aan Hem onderwerpen. Hoogmoed wordt door God afgerekend. Hoogmoed botst op de haat van God (Spr. 6:16-19). Hoogmoed ontmoet God als oorlogstegenstander. Nederigheid ontmoet God als vriend. God ziet om naar mensen die geen kracht putten uit zichzelf en die Zijn Woord ernstig nemen.Hoe kunnen wij dan deel hebben aan de duisternis van de wereld, waaruit wij geroepen zijn en waarin wij licht moeten zijn? Hoe kunnen wij, die aan de wereld gekruisigd zijn (Gal. 6:14), anders dan de wereld overwinnen (1 Joh. 5:4-5) en ons onbesmet ervan bewaren (Jak. 1:27)? Het hoogtepunt van zelfmisleiding is om als wereldliefhebber te leven en te denken dat wij toch een relatie met God hebben.Jef De Vriese