Oorlog om dé Waarheid

Peter de Haan • 85 - 2009 • Uitgave: 6
Verkondigen dat je dé waarheid in pacht hebt, wordt je meestal niet in dank afgenomen. Waarheid is namelijk een relatief begrip geworden. Wat voor de een waarheid is, daar ziet een ander een andere uitleg als dé waarheid. En waarom zouden die twee niet naast elkaar kunnen bestaan? Feike ter Velde heeft het over het aannemen van de Bijbel als Gods onfeilbare Woord en de plaats van de wetenschap. Om ons heen, en ook steeds meer onder ons, wordt er steeds meer gehecht aan de waarheid die de wetenschap ons biedt. Het geloof in God en in de wetenschap worden samengevoegd, waarbij vooral op dat laatste het vertrouwen wordt gesteld.
Ook Hans Kruisman heeft het in dit nummer over het geloof in Gods Woord als dé Waarheid. Hij stelt duidelijk: Het probleem is niet het Woord, maar wij zijn het probleem. Wanneer we afwijken van wat de Here in Zijn Woord heeft geschreven, zullen we inderdaad gaan dwalen. Het is dus van belang om Gods Woord te vertrouwen en alles hierop te toetsen.
Dat geldt ook voor het welvaartsevangelie. J.W. Embregts wijst op de dwaling, waarbij Bijbelteksten uit hun context worden gehaald en op een ‘bijzondere’ manier uitgelegd. Zo zou de Here Jezus volgens enkele predikers rijk zijn geweest, een groot huis hebben gehad en mooie kleding.
Onze uitgeverij komt net met een nieuw boek: De Oorlog om de Waarheid van John MacArthur. Hij beschrijft de valkuilen van het postmoderne denken, het belang van waarheid en zekerheid in een postmoderne maatschappij en hoe dwalingen en valse leringen in de Gemeente kunnen worden onderkend en aangepakt. Een aanrader!

Peter de Haan
Eindredacteur Het Zoeklicht