Oorlogen en oordelen

Jan van Barneveld • 78 - 2002/03 • Uitgave: 14
De berichtgeving gonst van ‘oorlogen en geruchten van oorlogen'. Regelmatig lezen we over hongersnoden, zoals nu weer in zuidelijk
Afrika. We kijken nauwelijks meer op van berichten over aardbevingen; ook in ons land. Er is nog nooit een tijd geweest, waarin profetische woorden van de Here Jezus zo actueel zijn als op dit moment. Zijn eindtijdprofetie gaat voor de ogen van de hele wereld nu in vervulling. Wat er nu gaande is en wat we binnenkort zelf gaan meemaken is slechts `het begin van de weeën'. `Het einde is het nog niet' (Marcus 13:7,8). Er komt nog meer, nog veel meer. Welke rol spelen wij, gelovigen, in deze `bijna-eindtijd'? Wat is onze taak en waar liggen onze verantwoordelijkheden in deze overgangstijd van de `tijd van het herstel van Israël' naar de `eindtijd'? Helaas zijn de meeste gelovigen nauwelijks geïnteresseerd in de `tekenen van de tijd', die nu als profetische bazuinstoten op ons afkomen. Twee houdingen komen we tegen:

1. Een houding van negeren of ontkennen. Eigenlijk zeggen zij: ‘Sedert de vaderen ontslapen zijn, blijft alles zo, als het van het begin van de schepping af geweest is' (2 Petrus 3:4). Naar onze tijd vertaald en met een kleine variatie: ‘Sedert Calvijn blijft onze gereformeerde leer hetzelfde'. Of: ‘Sinds de grote evangelische opwekkingen blijven onze fundamentele doctrines hetzelfde'. Tekenend voor deze houding is het boek `Dit geloven wij', waarin in meer dan 250 pagina's ons geloof wordt omschreven. Deze ‘bijbelse geloofsbeschrijving' is ondertekend door meer dan 200 evangelische leiders. Maar er komt geen woord in voor over de eindtijd en over Gods plan met Israël. Onze leidslieden zijn blind voor Gods handelen in deze eindtijd en met Israël.

2. Het hierboven beschreven gebrek aan visie van de leiders bevordert de tweede houding. Het zijn ‘schouwburgchristenen'. Van een afstandje, met de Bijbel op hun schoot, bekijken ze het toneel van het wereldgebeuren en de eenzame worsteling van onze broeder Israël. Men ziet verbaasd toe hoe profetieën vervuld worden. Maar men ziet niet hoe belangrijk onze taak en onze verantwoordelijkheid als gemeente van de Here Jezus Christus is in deze tijd. Stil en rustig blijven ze wachten op de Komst!

De tweede Irak-oorlog
Het is heel goed mogelijk dat de tweede Irak-oorlog al begonnen is voordat u deze ‘Signalen' leest. President Bush kan niet meer terug. Van zijn plan om eerst de corrupte Palestijnse Autoriteit om te vormen naar Amerikaans model, om daarna een Palestijnse staat naast Israël te stichten, komt niets terecht. Helaas zijn terrorisme en een felle haat tegen Israël te diep geworteld in de Palestijnse Autoriteit en bij de meeste Palestijnen. Maar Saddam Hoessein moet verdwijnen. De Adviseur voor Nationale Veiligheid van de VS, mevrouw C.Rice heeft herhaaldelijk gewaarschuwd dat Saddam Hoessein gevaarlijke biologische en chemische wapens heeft, die hij met zijn 60-80 raketten kan inzetten. Israël bereidt zich al voor op een aanval met chemische en biologische wapens! De Israëlische vredesduif, Shimon Peres is het met de EU eens dat een aanval op Irak grote gevaren met zich meebrengt. ‘Maar' zegt hij ‘uitstel is nog gevaarlijker omdat Saddam Hoessein bijna in staat is atoomwapens in te zetten.' De wereld mag Israël wel dankbaar zijn dat het indertijd de atoomfabriek van Irak in Osirak heeft vernietigd!

drs. Jan van Barneveld