Op weg naar een wereldreligie

drs. M. Dieperink • 80 - 2004/05 • Uitgave: 6
Op weg naar een wereldreligieBegin jaren negentig schreef ik in Het Zoeklicht over het New Age-ideaal van een wereldreligie. Ik heb me de afgelopen jaren wel eens afgevraagd of dit ideaal ook werkelijkheid kan worden. Zou het nog steeds actueel zijn? Er werd wel gezegd dat de New Age-beweging op haar retour was. Maar dit ideaal blijkt nog springlevend. Onlangs konden we in de krant lezen dat vertegenwoordigers uit ruim dertig landen in Den Haag bijeenkwamen, op zoek naar een "nieuwe spiritualiteit", voor een betere wereld. Binnen twee tot drie jaar moet al twee tot vier procent van de mensheid meedoen. Het is de bedoeling een alternatief te bieden voor de terreurcellen van Osama Bin Laden. De nieuwe spiritualiteit moet ervoor zorgen dat de mensheid zich van geweld en verderf afkeert.De leider van deze beweging is de Amerikaan Neale Walsch die bekend is door boeken waarin hij met God spreekt. Een ongewoon gesprek met God is b.v. een bestseller. Zijn boeken zijn in al 27 talen vertaald en heeft miljoenen mensen beïnvloed.

Hij werd geïnspireerd door zijn moeder, die geloofde dat ze een persoonlijke relatie met God had, maar praktisch nooit naar een kerk ging, en op de vraag van Neale waarom, zei ze: "Ik hoef niet naar de kerk te gaan: God komt bij mij. Hij is bij me en om me heen, waar ik ook ben."

En zo ging Neale ook een eigen weg. Wanneer mensen zich isoleren en een eigen weg gaan, alleen met God, gaat het vaak verkeerd. Hij was een rusteloze ziel, was vier keer gescheiden en tobde met werk en gezondheid. In een diepe crisis in 1992 schreef hij een brief aan God om zijn nood te klagen. Toen hoorde hij een stem, zacht en vriendelijk, warm en liefdevol, die hem antwoord gaf.Walsch heeft zelf niet getoetst of die stem wel van God kwam. Omdat hij informatie begon te krijgen die hij nooit eerder had gehoord, nam hij aan dat God sprak. Hij beseft niet dat ook demonen zulke informatie kunnen geven. Zelfs als christen moeten we voorzichtig zijn met stemmen die we horen. Ik heb meegemaakt dat een christen werd misleid door een lieflijke stem: hij ging er zondermeer vanuit dat de Heilige Geest sprak. Maar ook de duivel kan met een lieflijke stem spreken; daarom schrijft Paulus dat profetieën, ook van christenen, altijd moeten worden getoetst, of ze van God komen.

Als we de stem toetsen, valt Walsch snel door de mand. Hij wil namelijk de wereld bevrijden van het geloof in een onderdrukkende, veeleisende en gewelddadige God. De oude god heeft nooit een rechtvaardige samenleving of een vreugdevolle, harmonieuze beschaving kunnen scheppen, laat staan een vredige wereld, zegt god in zijn nieuwste boek De God van morgen. Dit is precies de stem van de slang in het paradijs die God tot een boeman maakte. Er is niets nieuws onder de zon. Zijn boeken zijn slechts een nieuwe variatie op een oud thema.In plaats van ‘de oude god’ introduceert Walsch een nieuwe God. Die nieuwe god is het leven zelf, vraagt geen geloof, is één met de schepping, verlangt geen dienstbaarheid, veroordeelt en straft niet, maar is onvoorwaardelijk liefdevol. De aanhangers van deze nieuwe spiritualiteit zouden er in korte tijd voor kunnen zorgen dat er vrede in de wereld komt. Maar is dit de vrede van God? Hoe liefdevol en zacht die God ook lijkt, er zit wel een addertje onder het gras. Want er is agressie tegenover "de oude God". Die God moet verdwijnen. Men proeft de haat van Satan tegen God. Het gaat dus om een schijnvrede. De antichrist komt met een boodschap van vrede.

Voor velen is het een aantrekkelijke boodschap. Iemand vertelde mij dat de pastor in zijn kerk met Walsch bezig was. Het lijkt allemaal zo mooi en het is zo simpel. Dagelijkse meditatie ("zeg hallo tegen je ziel"), voldoende bewegen en gezond eten vormen de basis van de "laatste grote beweging van de mensheid", die volgens hem politiek, economie, onderwijs en menselijke relaties zal veranderen. Zo zouden we zelf een betere wereld kunnen scheppen.Deze man heeft veel invloed en we zullen nog vaker van hem horen. Hij brengt niet het Koninkrijk Gods op aarde, maar is eerder een wegbereider voor de antichrist.Martie Dieperink