Open Doors bindt strijd aan met VN

Peter de Haan • 85 - 2009 • Uitgave: 22
Open Doors bindt de strijd aan met de Verenigde Naties. De VN wil volgens de organisatie die opkomt voor vervolgde christenen, een resolutie aannemen die slecht uit zal pakken voor christenen. In de resolutie die door islamitische landen wordt ingebracht staat dat ‘woorden of daden die gericht zijn tegen een godsdienst’ moeten worden beschouwd als een criminele actie en als zodanig bestraft moeten worden.
“Dat lijkt op papier een bescherming voor alle godsdiensten, maar in de praktijk zal het betekenen dat met name islamitische landen het zullen gebruiken om christenen nog verder onder druk te zetten en te marginaliseren,” zegt Carl Moeller, directeur van Open Doors in de Verenigde Staten. Hij vreest dat deze resolutie door de VN wordt aangenomen, omdat er in het Westen te weinig aandacht is voor deze ‘nieuwe bedreiging voor christenen’.