Openbaring

Peter de Haan • 84 - 2008 • Uitgave: 10
In het Bijbelboek Openbaring komen kerkgeschiedenis en toekomst bij elkaar. Het begint met de zeven brieven die Johannes stuurde aan de zeven gemeenten. Ds. Theo Niemeijer laat zien dat we hierin de kerkgeschiedenis kunnen herkennen en dat deze zeven gemeenten een boodschap hebben voor de gemeente van vandaag. Zo wordt Filadelfia beschreven als een kleine gemeente met ongekende mogelijkheden en zal zij in de eindtijd de ware gemeente van Christus voorstellen. Hoort u hierbij? Dan wordt u behoed voor de Grote Verdrukking.
Gert van de Weerd schrijft over deze verdrukking, de Dag des Heren. Ook hij stelt dat we hoopvol kunnen uitzien naar de toekomst, als je kiest voor Jezus. Want voordat deze Grote Verdrukking begint, zal de Here Jezus Zijn Gemeente ophalen. Over dit moment kunnen we lezen in 1 Tessalonicenzen 4, waarbij vers 18 oproept om elkaar met dit vooruitzicht te troosten.
Petrus schreef al dat het niet lang meer zou duren: ‘Het einde van alles is nabij. Komt dus tot bezinning en wordt nuchter, opdat gij kunt bidden.’ We zien steeds meer profetieën in vervulling gaan, zowel wanneer we kijken naar Israël, als naar onze eigen samenleving. Die gaat steeds meer op het oude Babel lijken. ‘Haar aard en haar doel zijn levensbedreigend voor Gods schepping en voor de hele mensheid,’ omschrijft Feike ter Velde.
Tijdens de Grote Verdrukking zal de antichrist, de tegenstander van God, zich opwerpen als redder, een geweldenaar die de wereldproblemen van dat moment zal oplossen. Volgens Franklin ter Horst beginnen de feiten uit Openbaring ‘griezelig echt’ te lijken. De wereld lijkt klaar om hem te ontvangen. Dit geeft u en ons een duidelijke opdracht om onze naasten te vertellen van Gods reddingsplan door Jezus Christus.

Peter de Haan
Eindredacteur Het Zoeklicht