Operatie Exodus bestaat 15 jaar

Peter de Haan • 82 - 2006/07 • Uitgave: 3
Ruim honderdduizend joden zijn de afgelopen vijftien jaar vanuit de voormalige Sovjetstaten naar Israël gebracht door Ebenezer Operatie Exodus. Vorig jaar vlogen
bijna zesduizend joden van Odessa naar Israël. Operatie Exodus
is ontstaan tijdens de eerste Golfoorlog in 1991, toen een aantal
christenen in Jeruzalem bij elkaar waren. Naast vervoer per vliegtuig, ging het vervoer tot eind 2005 ook per boot.


Naar aanleiding van Jesaja 49:22 (Zo zegt de Here Here: Zie ik zal mijn hand opheffen tot de volken en mijn banier omhoog heffen voor de natiën; in hun armen zullen zij uw zonen brengen, en uw dochters zullen op de schouders
gedragen worden.) vond de Zwitserse zakenman Gustav Scheller dat er een taak lag om de Joden terug te brengen. De organisatie houdt zich niet bezig met evangelisatie onder de groep Joden in de voormalige Sovjet Unie, maar spreekt met hen over de roepstem vanuit de Tenach, om terug te keren.