Opgewekt

Peter de Haan • 84 - 2008 • Uitgave: 9
De Heilige Geest is voor veel mensen de grote onbekende wanneer we spreken over de Drie-enig God, Vader, Zoon en Geest. Iedereen kan zich wel een voorstelling maken bij een vader. Het is een bekend begrip en wanneer iemand over zijn vader spreekt, dan weten we in wat voor relatie we dat moeten zien. Hetzelfde gaat op voor ‘zoon’. Bovendien, we hebben vier evangeliën die het leven van de Here Jezus op aarde uitgebreid beschrijven. Met Kerst en Pasen staat de Persoon Jezus Christus centraal. Maar het hardop spreken over het werk en de Persoon van de Heilige Geest gebeurt helaas vaak alleen in discussievorm. Feike ter Velde schrijft hierover in de Tijdspiegel.
Een ‘geest’ is voor velen iets abstracts, ongrijpbaars. Maar Gods Geest is wel degelijk werkelijkheid. In de Bijbel wordt immers zeer concreet over Hem gesproken. Gieneke van Veen laat zien dat we Gods ‘rúach’/Geest ook in het Oude Testament al tegenkomen. Al vanaf het begin van de schepping van de aarde.
Een aantal belangrijke taken van de Heilige Geest komen in dit nummer aan de orde. De Heilige Geest als Trooster, de Geest die Christus verheerlijkt, door ons leven. Oscar Lohuis schrijft over het grootste gemis: het mislopen van de Here Jezus. Je mist pas echt het doel (zonde is: doel missen) als je aan de Zoon van God voorbij gaat. Daarom overtuigt de Heilige Geest in de eerste plaats van deze zonde: dat zij in Jezus niet geloven. Wanneer we dit inzien, kunnen we pas echt leven door de Geest. De Geest die Jezus uit de doden opwekte, wil mij veranderen… naar Zijn beeld!

Peter de Haan
Eindredacteur Het Zoeklicht