Opsomming in bijbels perspectief

Feike ter Velde • 81 - 2005/06 • Uitgave: 8/9
Opsomming in bijbels perspectief

De Bijbel voorzegt het opdrogen van de rivier de Eufraat, zodat 'de weg bereid wordt voor de koningen, die van de opgang der zon komen' Ook de machten van Oosten maken zich op voor de grote eindstrijd. '…om hen te verzamelen tot de oorlog op de grote dag van de almachtige God' (Openb. 16:12,13).


Met de val de Berlijnse muur en het ineenstorten van het Sovjetimperium kwam er een tijd van ontspanning in de wereld. Einde van de wapenwedloop… zei men. Maar, helaas, we lijken terug bij af. De spanningen in de wereld groeien met de dag. Het Vrederijk kwam toch niet. Materiële en spirituele machten maken zich op voor de grote strijd. Opsomming in bijbels perspectief.

Het internationale verdrag tegen de verspreiding van kernwapens is vijfendertig jaar oud en op sterven na dood. Krampachtige inspanningen van sommige politici en vooral van de secretaris-generaal van de VN, Kofi Annan, mochten niet veel baten. In de laatste VN-vergadering werd men het over niets eens. De 188 landen konden niet eens een gezamenlijke verklaring opstellen. Ondertussen is de verspreiding van kernwapens doorgegaan. India en Pakistan hebben de bom, Noord-Korea waarschijnlijk ook en Iran is er dichtbij. Daarnaast groeit internationaal de zorg om de snelle groei van het wapenarsenaal van de atoommacht China. Met de snel stijgende economische groei van dit grootste land ter wereld, stijgen ook het aantal tanks, slagschepen, onderzeeërs, raketten, evenals de technologie die daarmee samenhangt. Binnenkort is China heer en meester in heel Oost-Azië en zullen de Verenigde Staten daar hun meerdere in de Chinezen moeten erkennen. Japan, tot nu toe zeer terughoudend vanwege de schaamte over de oorlogsmisdaden in de Tweede Wereldoorlog, kan niet met de armen over elkaar blijven zitten. Bovendien voelt heel Azië de hete adem van Noord-Korea in de nek, met meer dan één miljoen soldaten onder de wapenen, uitgerust met geavanceerde rakettechnologie en de atoombom. Het wereldbeeld is niet wezenlijk veranderd na de ineenstorting van de Sovjet-Unie. Rusland bouwt een kerncentrale in Iran en zal atoomtechnologie aan de ayatollahs leveren, inclusief splijtbaar materiaal dat het land kan opwerken ten behoeve van een eigen atoombom. Sinds kort is bekend geworden dat men daartoe een enorme fabriek heeft gebouwd, ontdekt dank zij satellietfotografie vanuit de ruimte. Iran met Syrië als bondgenoot, is de grootste en meest directe bedreiging voor Israël.

Door de slappe houding van de Nederlandse regering in de jaren tachtig, kon Westerse atoomtechnologie door een Pakistaanse atoomgeleerde, Khan, worden gestolen en meegenomen naar Pakistan. Die technologie heeft hij doorverkocht aan zijn eigen regering – de vraag is of hij met de diefstal in opdracht van zijn regering heeft gehandeld. Het conservatief-islamitische Pakistan beschikt nu over de atoombom. Tegen veel geld werd de kennis ook doorverkocht aan Libië, Noord-Korea en Iran. De wereld is sindsdien een stuk onveiliger geworden. De vraag is nu niet meer óf, maar wannéér terreurgroepen, zoals Al Quaida of andere Islamitische groepen, de beschikking krijgen over de gevreesde 'vuile bom' om de Westerse samenleving te vernietigen. Dat is hun lang gekoesterde wens.

Azië
India en Pakistan zijn aartsvijanden van elkaar. Ze hebben sinds hun onafhankelijkheid een groot conflict over Kasjmir; een erfenis van kolonisator Groot-Brittannië. Beide landen bezitten nu kernwapens. Daarnaast ziet India de enorme groei van China als een directe bedreiging. Er waren nog niet zo lang geleden ernstige grensincidenten tussen deze twee landen. China steunt vooral Pakistan – een extreem moslimland met miljoenen fundamentalisten. In de strijd tegen het terrorisme is Pakistan op dit moment een bondgenoot van de Verenigde Staten. De niet-gekozen(!) president Pervez Musharraf van Pakistan, is pro-Amerikaans in de strijd tegen de Taliban en Osama bin Laden. Maar daar zal zijn liefde tot het Westen dan ook wel ophouden. De strijd tegen terreur moet onze vrijheid en democratie verdedigen, zegt men. Bondgenoot Musharraf is echter een militaire dictator, zonder democratisch mandaat van zijn volk. Een dergelijke dubbele houding van het Westen is toch zorgelijk. Wat zal er gebeuren met de atoombom als deze Musharraf politiek in het nauw komt?

Vlak voordat India met succes kernwapens testte, zei de Indiase minister Fernandes van Defensie, dat China een potentiële dreiging voor India is, waaraan hij toevoegde dat er 'geen zachte opties zijn in zaken als veiligheid, alleen maar harde opties, inclusief de bom'. India en Japan vrezen beide het meest voor de grootmacht China. Dat land trekt de laatste tijd veel aandacht vanwege de snelle modernisering van zijn leger- en marineonderdelen. De Verenigde Staten zullen spoedig de dominantie over de Grote- en Indische Oceaan verliezen vanwege de groeiende slagkracht van de Chinese marine. Dat kan niet de bedoeling zijn voor landen als Japan, Zuid-Korea, de Filippijnen en Taiwan. De zorg daar groeit met het groeien van de Chinese economie en van het Chinese leger. In 1990 was het Defensiebudget van China 4 miljard dollars, in 2004 oversteeg het al de 24 miljard dollar. Nieuwe Chinese rakettechnologie deed het Westen wel even schrikken. Gebleken is dat China al beschikt over een zeer vernuftige raket met vaste – dus niet vloeibare – brandstof. Dat betekent een zeer snelle lanceermogelijkheid met een raket, die al een bereik heeft van zo’n 1800 km. en voorzien kan worden van een atoomkop.

Geestelijke krachten
Politieke machten op aarde hebben hun geestelijke tegenbeelden in de onzienlijke wereld. 'De boze geesten in de hemelse gewesten, de wereldbeheersers van deze duisternis' – heten ze in de Schrift (Ef. 6:12). Wie niet ook met die onzichtbare werkelijkheid rekening houdt, mist het werkelijke zicht op de wereld waarin we leven. Wie als christen niet wandelt in de volle wapenrusting Gods, kan geen standhouden in het geestelijke klimaat. De Schrift plaatst iedere gelovige aan het front van de geestelijke oorlog die hier op aarde woedt. Dat is geen beeldspraak, maar harde werkelijkheid. We gaan in dit licht beter begrijpen wat het betekent dat 'de duivel in grote grimmigheid is neergedaald op de aarde, wetende dat hij weinig tijd heeft' (Openb. 12:12).

In India – wel de grootste democratie in de wereld genoemd – is de Islamitische minderheid geradicaliseerd, maar zeker ook de Hindoeïstische meerderheid. Er is in dat land regelmatig sprake van christenvervolging door Hindoes. Het Boeddhisme is eveneens aan een krachtige opmars begonnen. De Dalai Lama [voor de volgelingen: Zijne Heiligheid de Dalai Lama] van Tibet houdt overal zijn betoverende redevoeringen over 'Vrede', vooral in het geseculariseerde Westen. Onlangs kwam een grote groep Boeddhistische priesters ook in Nederland zandmandala’s maken, o.a. in Amersfoort en Ter Apel. Deze zandmandala’s – zeggen de Boeddhisten – brengen genezing en heling. De Dalai Lama van Tibet legde een zandmandala in New York. Tien jaar later werden de Twin Towers vernietigd. Toeval? Iedereen moet het zelf beoordelen aan de hand van de feiten die er zijn. Drs. Martie Dieperink schreef hierover in Het Zoeklicht (Jaargang 79 - nr. 26) het volgende:

"Wij westerlingen bewonderen kunstuitingen om hun schoonheid. En mandala's zien er heel mooi uit. Maar in het Oosten zijn kunstobjecten meer dan uitingen van schoonheid. Een leraar in India legde me door een voorbeeld uit wat echte kunst is: als je een vis schildert en je houdt het schilderij in het water, gaat de vis zwemmen. Echte kunst heeft voor de oosterling magische kracht. En dat geldt ook voor de mandala, die zijn oorsprong heeft in het Tibetaanse boeddhisme. Een mandala wordt gekenmerkt door een cirkel aan de buitenkant en een punt in het midden. Een mandala wordt dan ook een magische cirkel genoemd. In de cirkel worden bij het tekenen krachten opgeroepen. De punt geeft het eigen diepste zelf aan dat door het tekenen van de mandala in contact komt met de onzichtbare machten en krachten van het universum. Op een website lees ik dat er in Tibet verschillende types mandala's zijn, bijvoorbeeld 'de transmutatie van demonische krachten', die herkenbaar zijn aan duistere beelden van vuur, draken en strijders. Toch wordt er niet waarschuwend over geschreven, maar eerder positief: het gaat volgens de schrijver om dynamische energie!

Wanneer de Dalai Lama een grote Kalachakra-inwijding houdt, hoort daar ook het tekenen van een zgn. zandmandala bij. Deze mandala vormt de woonplaats voor 722 godheden, die allen een verschijningsvorm van de grote Kalachakragodheid zijn, de god van tijd en vernietiging. Deze Kalachakragodheid krijgt niet alleen macht over de mensen die zich laten inwijden, maar hij krijgt ook de geestelijke heerschappij over de streek waar de zandmandala is geïnstalleerd.

Toen er door de Dalai Lama in 1991 in, verband met een inwijding, een zandmandala in het World Trade Centre in New York werd gemaakt, kreeg de Kalachakragodheid volgens de Tibetaanse visie de heerschappij over die omgeving. Een student betichtte me van een gemene insinuatie, toen ik in een recensie in Het Zoeklicht, een mogelijke link legde tussen de vernietiging van het WTC en het installeren van de zandmandala. Maar ik heb slechts getrouw vertolkt wat boeddhisten zelf zeggen: door die zandmandala is het gebouw met de omgeving onder invloed gekomen van de Kalachakragodheid, de god van tijd en vernietiging. Wat er is gebeurd, is dus volgens henzelf, het gevolg van de Kalachakra-inwijding."

De Westerse wereld wordt overspoeld met dit soort occulte krachten. Boekwinkels liggen vol van dit soort toverijen. De mandala's en hun spirituele kracht komen van de 'boze geesten in de hemelse gewesten' (Ef. 6:12). Als westerling moet je dit leren. Men raadt je aan eerst wat boeken te lezen over wicca, dat is hekserij. Dan moet je met opheffing van een heilige kelk, gevuld met zout en water naar de hemel de geesten aanroepen: "Geprezen zij de geest van de lucht!", daarna "Geprezen zij de geest van het water!", vervolgens "Geprezen zij de geest van de aarde!". Dan volgt: "Geprezen zij de geest van vuur!" Dankzij deze rituelen wordt een mens dan 'gereinigd' van alle kwaad. Dan moet de plaats van de mandala worden gereinigd van alle 'negatieve energieën'. Deze 'geesten' moeten worden gevisualiseerd en je kunt ze dan ook echt zien. Zelfs op scholen leren kinderen tegenwoordig hoe ze een eigen 'mandala' moeten maken. Dit is de eerste stap om bij mandala's te mediteren en innerlijk de deur open te zetten voor de geestelijk machten in de onzienlijke wereld. De westerse mens ziet hierin geen enkel gevaar. Ook veel christenen en christelijke scholen zien niet de vloedgolf van occultisme die over ons is gekomen.

Naast de revival van het Boeddhisme en Hindoeïsme, is er de groeiende slagkracht van de Islam, waarover we elke dag wel weer wat nieuws vernemen. De geestelijke strijd in de zichtbare en de onzichtbare wereld noopt elke gelovige, tot een wandel met de Here in de volle wapenrusting Gods.

Feike ter Velde