Opstanding en het leven

Peter de Haan • 85 - 2009 • Uitgave: 7
De Here is waarlijk opgestaan! Met Pasen staat het laatste woord centraal, de opstanding. Theo Niemeijer schrijft hier dan ook over: ‘De opstanding van de Here Jezus was één grote overwinning op alle vijandelijke machten in de hemel en op de aarde.’Niet alleen satan werd overwonnen, maar ook de dood, de zonde en de duisternis, zo beschrijft hij.
Henk Schouten richt zich op het woord ‘waarlijk’, want wat wordt er toch veel uit de Bijbel in twijfel getrokken. Eerder schreven we in Het Zoeklicht al over de discussie over de schepping. Er zijn er, zo schrijft Henk Schouten, die deze lijn van twijfel over de letterlijke uitleg van naar de mens gezien ‘onmogelijke’ verhalen doortrekken en zo ook het ‘waarlijk opstaan’ van de Here Jezus betwijfelen. Een boeiend artikel dat zeker het lezen waard is.
Dat geldt natuurlijk voor alle artikelen. Zo schrijft Jan van Barneveld over de opstanding van Israël. We zien nu het ‘lichamelijk’ herstel, maar ook het geestelijk herstel van Gods volk wordt in de Bijbel beloofd. Feike ter Velde heeft het over de wedergeboorte, een nieuwe schepping. Door het werk van de Heilige Geest gaan we steeds meer op de Here Jezus lijken.
Els ter Welle schrijft over de Schepper zelf. De Zoon is het begin van de schepping Gods. Hij was echter niet alleen van eeuwigheid gezalfd om Schepper te zijn, maar ook om de Verlosser van de wereld te zijn. Hij wil ook uw Verlosser zijn! Het is geweldig.
De Here is waarlijk opgestaan!

Peter de Haan
Eindredacteur Het Zoeklicht