Opwekking - meer dan een hype!

Peter Burgers • 80 - 2004/05 • Uitgave: 11
Opwekking - meer dan een hype!In een serie van vijf artikelen wordt het onderwerp "opwekking" besproken aan de hand van de bediening van George Whitefield. Deze grootste evangelist die Engeland ooit heeft voortgebracht kan gezien worden als de grondlegger van de evangelische beweging. De boodschap van deze korte artikelenreeks is: opwekking is meer dan een hype, meer dan een opwekkingscampagne, meer dan toepassen van methoden en technieken, meer dan kiezen voor Jezus en meer dan mensenwerk.We leven in dramatische tijden. Bijna dagelijks zien wij op het journaal en lezen we in de krant hoe wereldwijd de mensheid leeft in haat, oorlog en ellende. Meer dan ooit heeft deze wereld - en ook ons land - het nodig dat het Evangelie van de Here Jezus Christus in al zijn rijkdom wordt verkondigd. Christenen hunkeren misschien meer dan ooit naar opwekking. Maar hoewel hier en daar ontwikkelingen zijn te bespeuren die tot dankbaarheid stemmen, blijft een ware, brede, fundamentele en diepgaande opwekking uit.Het is daarom goed eens terug te blikken naar het begin van de evangelische beweging en te zien hoe de opwekkingsbeweging toen gestalte kreeg. In deze artikelenreeks zullen we met name aandacht besteden aan George Whitefield (zie kader), die gezien kan worden als de grondlegger van de evangelische beweging. We zullen een poging doen het geheim te ontdekken van deze boeiende prediker uit de 18de eeuw. Bovendien zullen we proberen om lessen te trekken uit het leven van deze grootste evangelist die Engeland ooit heeft voortgebracht. We bidden dat de tijden van opwekking mogen terugkeren in onze tijd. Maar we beseffen dat er geen opwekking zal komen, als wij niet in volkomen afhankelijkheid onze knieën buigen voor de Almachtige God.Onlangs stond er in het Nederlands Dagblad een paginagroot artikel met als titel "Verlos ons van de hypes". (zie onderaan) In het artikel constateerde de schrijver dat de Nederlandse samenleving steeds vaker en massaler in de ban raakt van allerlei hypes. De Nederlandse christenen volgen deze trend. We worden geteisterd door de ene na de andere evangelische hype. De gevolgen laten zich raden: kortstondige hevige discussies die weer even snel wegebben als ze zijn opgekomen, vervlakking en weinig tot geen structurele verandering.De opwekking ten tijde van George Whitefield was geen hype. De opwekking ten tijde van Whitefield was de grootste uit de geschiedenis van de kerk. Er was sprake van massale bekeringen, met blijvende vrucht.Zou een dergelijke opwekking ook in onze tijd nog kunnen plaatsvinden? Het leven van Whitefield laat zien dat opwekking alles te maken heeft met de prediker en de prediking. Allerlei evangelische methoden en technieken zijn niet onbelangrijk, maar het succes van evangelisatie ligt in de kracht en de genade van God. Van Hem zijn wij afhankelijk. Dat was het geheim van Whitefield! We zullen dat in de volgende artikelen nog uitgebreider belichten.Peter Burgers

Wie is George Whitefield?

George Whitefield (1714-1770) is de zoon van een herbergier in Gloucester in het westen van Engeland. George is begaafd, goed in talen en een liefhebber van toneelspelen. Op 18-jarige leeftijd gaat hij studeren aan de universiteit in Oxford en komt hij in contact met de Holy Club, een studentenvereniging opgericht door John en Charles Wesley. Een lange, merkwaardige geestelijke worsteling veroorzaakt dat George ernstig ziek wordt. Wanneer hij aan het eind van zijn krachten komt, openbaart God zich aan hem. Een jaar later wordt hij aangesteld tot geestelijke in de Anglicaanse kerk. Hij is dan 21 jaar. Whitefield trekt het land in om te preken. Hij doet dat zo vurig en met zoveel welsprekendheid dat de kerken bij hem volstromen. Hij preekt vaak viermaal per dag. Maar uit wantrouwen en vijandschap tegen Whitefield sluiten steeds meer kerken voor hem hun deuren. Whitefield besluit daarom in de openlucht te gaan optreden. Duizenden en nog eens duizenden komen naar hem luisteren. Op 25-jarige leeftijd maakt hij het mee dat hij anderhalf uur lang preekt voor 80.000 mensen. Alleen al in de zomer van 1739 preekt hij in totaal voor naar schatting twee miljoen mensen. In 34 jaar preekte hij in totaal 18.000 keer, zowel in Engeland als in Amerika. Whitefield, die aan chronische astma leidt, sterft op 55-jarige leeftijd.

artikel uit het Nederlands Dagblad

Verlos ons van de hypes


Dat allerlei hypes ook onder christenen zo aanslaan, bewijst wel dat ook zij zijn aangestoken door het virus van de vervlakking dat door Nederland waart. Het volgen van alle hypes zuigt zoveel energie uit de kerken, dat voor echte verdieping steeds minder ruimte is. Het volgen van hypes, is eigenlijk het zoeken van steeds weer nieuwe prikkels. Dat houdt het geloof oppervlakkig. Alle goede bedoelingen ten spijt, ligt het heil voor christenen niet in het volgen van de wereld: hypes, methodes, theorieën en modellen.

(uit: Verlos ons van de hypes, Aldwin Geluk, Nederlands Dagblad, 14 mei 2004)