Opwekking: meer dan een opwekkingscampagne

Peter Burgers • 80 - 2004/05 • Uitgave: 13
Opwekking:

meer dan een opwekkingscampagne!
In een serie van vijf artikelen wordt het onderwerp "opwekking" besproken aan de hand van de bediening van George Whitefield. Deze grootste evangelist die Engeland ooit heeft voortgebracht kan gezien worden als de grondlegger van de evangelische beweging. De boodschap van deze korte artikelenreeks is: opwekking is meer dan een hype, meer dan een opwekkingscampagne, meer dan toepassen van methoden en technieken, meer dan kiezen voor Jezus en meer dan mensenwerk.Een plaatselijke gemeente nodigt een bekende, internationale spreker uit voor een opwekkingssamenkomst. Met veel tam-tam wordt reclame gemaakt. In de advertentie voor deze bijeenkomst staan woorden als "God gaat wonderen doen", "Revivaldiensten" en "Profetische worship". Wanneer de bekende spreker weer vertrokken is, kan worden teruggezien op een "fantastische
tijd, waarin God grote dingen heeft gedaan". Is hier sprake van opwekking?In het eerste artikel van deze artikelenreeks hebben we kennis gemaakt met George Whitefield. Tijdens zijn bediening ontstonden vele nieuwe gemeenten en namen bestaande gemeenten sterk in omvang toe. Vanaf zijn allereerste preek werd Whitefields bediening gekenmerkt door een ongewoon grote zalving van de Heilige Geest. Al heel snel puilden de kerken uit van de mensen. Op een gegeven moment werd Whitefield gedwongen in de open lucht te gaan preken. Zijn eerste openluchtoptreden vond plaats in Bristol, waar veel mijnwerkers woonden. Dat was in die tijd volkomen revolutionair. Prediking in de open lucht was een volstrekt onbekend fenomeen. De resultaten van zijn prediking onder deze verpauperde mensen, die nooit een kerk van binnen zagen, waren uitzonderlijk. In eerste instantie komen er 200 mensen luisteren. Niet veel later zijn het er tienduizend, ondanks regen en wind. Zeer velen kwamen tot bekering.De hedendaagse evangelische beweging heeft zijn wortels in de opwekkingen ten tijde van Whitefield. De prediking van Whitefield is medebepalend geweest voor de vorming en richting van deze beweging. Op basis van de ervaringen tijdens de opwekking in die tijd kan een visie op opwekking worden ontwikkeld (zie onder dit artikel).Eerlijk gezegd staat deze visie op opwekking ver af van de huidige praktijk van evangelisatie en het gebruik van het woord "opwekking". In het volgende artikel zullen we ingaan op de oorzaken hiervan. We volstaan hier met op te merken dat opwekking niet hetzelfde is als het organiseren van een opwekkingscampagne. Zonder een heldere visie op wat een opwekking inhoudt, zullen we als christenen blijven steken in goedbedoeld activisme.Peter BurgersWat wordt verstaan onder opwekking?

Ware opwekking wordt gekenmerkt door een diepgaande en blijvende verandering van het persoonlijke en gemeentelijke leven. God komt werkelijk weer centraal te staan en Hij krijgt de eer die Hem toekomt. Een leven dat weer voor de volle honderd procent op God gericht is en dat daarom voldoening kent waarbij alles verbleekt wat de wereld te bieden heeft. Opwekking is allereerst een werk van de Heilige Geest. Succes van evangelisatie hangt niet af van menselijke inspanningen, maar ligt in de kracht van de Heilige Geest en in de genade van God. Bij moderne op de mens gerichte vormen van evangelisatie wordt nog wel eens vergeten "dat God zelf de ware evangelist is". Evangelisatie is niet in de eerste plaats een menselijke prestatie, waar het vooral gaat om techniek, methodiek en sfeer. Opwekking is een zaak waarin God een onmisbare rol vervult in de bekering van mensen. Opwekking is het genadewerk van God, dat herstel brengt van geestelijke levenskracht. Opwekking is het gieten van geestelijk leven in het christelijke leven door de Heilige Geest. Opwekking is het terugbrengen door Gods Geest van geestelijke vitaliteit in de christelijke kerk. Tenslotte zijn tijden van opwekking herkenbaar aan levende en krachtige prediking.

Citaat

Laten we het eens een jaar proberen: één jaar lang geen conferenties, geen nieuwe gemeentemodellen, geen 'spraakmakende' boeken, geen Jezus-films, geen nieuwe liederen, geen stichtingen en geen platforms. Dat zijn immers allemaal snacks, en geen gezonde, voedzame maaltijden. Iedereen op een sober dieet van alleen de Bijbel. Een dieet, opdat wij gewend raken aan vast voedsel. (uit: Verlos ons van de hypes, Aldwin Geluk, Nederlands Dagblad, 14 mei 2004)
De reden waarom de gemeenten doods zijn geweest, is dat zij doodse mannen hadden die tot hen preekten.

George Whitefield