(Oud) nieuws over Kerst

Peter de Haan • 81 - 2005/06 • Uitgave: 20/21
(Oud) nieuws over Kerst

De kerstviering is tegenwoordig niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Hoe anders was dat bij de christenen in de eerste eeuwen na de geboorte van Jezus. Zij vierden alleen Pasen als belangrijk heilsfeit. Pas in de Middeleeuwen kwam het herdenken van de geboorte van Jezus in heel Europa in zwang.

In de derde eeuw na Christus werden er wel al voorstellen gedaan om deze gebeurtenis te vieren. Langzaam verspreidde deze viering zich vanuit Rome rond het Middellandse Zeegebied. Bij de verdere verspreiding bleek de gekozen datum, 25 december, goed aan te sluiten bij de gebruiken van Germanen, Galliciërs en Scandinaviërs. Te denken valt aan de midwinterfeesten ter ere van de zon. Om de kerstening vredig te laten verlopen, mochten de nieuwe gelovigen een aantal oude gebruiken behouden. Te denken valt aan de kerstboom en kerstballen.
In de Middeleeuwen stond oorspronkelijk de menswording van God centraal. Totdat Franciscus van Assisi in 1223 aanstuurde op het gedenken van de geboorte van Jezus. De kaarsjes in de kerstboom komen waarschijnlijk bij Maarten Luther vandaan. Zo wilde hij, volgens de verhalen, verwijzen naar de ster van Bethlehem.
Nu staat het licht nog steeds centraal bij de viering van Kerst. Van de zonnewende tot het Licht der Wereld. Al staat voor veel mensen vooral gezelligheid en kaarsen bij het eten centraal.