Overspel

Jef de Vriese • 80 - 2004/05 • Uitgave: 25
OverspelOverspel komt niet alleen fysiek voor, doordat een man of een vrouw zich lichamelijk hecht aan iemand buiten het huwelijk. Overspel kan ook geestelijk worden gepleegd, wanneer Gods volk zich verbindt met de geest van de wereld. Dat ongelovigen zich aan de passies van de wereld overgeven is niet vreemd. Maar dat gelovigen wereldse hartstochten volgen is een huwelijksdrama, een barst in de band tussen God en Zijn bruid. Wie één geworden is met God en zich dan aan de wereld verbindt, die pleegt trouwbreuk. Hij ruilt zijn liefde voor God, tegen liefde voor genot en de wereld (2 Tim. 3:4; 1 Joh. 2:15).

Zei Jezus niet dat de wereld ons zou haten? Wie verlangt naar de liefde van de wereld, heeft zelf de wereld lief! Iets in zijn hart verlangt naar erkenning van een systeem dat God uitsluit. Op een dag eindigt dat in geestelijk overspel, in trouwbreuk. Deze aantijging wordt in de Schrift gebruikt tegenover hen die dachten dat het wel goed met hen zat, die de profeten alleen maar een blok aan het been zagen en die ondanks hun godsdienstige overtuiging toch niet goed in de spiegel van Gods Woord keken. Hoe kijkt u in uw spiegel? (vgl. Jak. 1:24).drs. Jef De Vriese