Paasgroet van George W. Bush

George W. Bush • 78 - 2002/03 • Uitgave: 5
Dit jaar zond de Amerikaanse President, George W. Bush. de volgende Paasgroet:

"Iedereen die het Paasfeest viert, wil ik van harte groeten. Christenen vieren het Paasfeest als een vreugdevolle gebeurtenis en als het hart van hun geloof - de opstanding van Jezus Christus - die voor christenen de Messias is, de Zoon van God. Het leven en het onderwijs van Jezus heeft door de eeuwen heen mensen geïnspireerd te werken aan een betere wereld en aan een betekenisvol leven. Jezus' dood is het grootste voorbeeld van onvoorwaardelijke liefde. De vier Evangeliën in de Bijbel verhalen het wonderbaarlijke leven van Jezus, Zijn bijzondere dood, Zijn opstanding, Zijn hemelvaart en Zijn eindeloos aanbod tot behoudenis. De opstanding komt ieder aar met het Paasfeest weer bijzonder tot even, in bekende paasliederen die spreken van Christus' overwinning over zonde en dood. Zij bezingen de glorie van God en herinneren ons aan tekenen en wonderen die door Gods genade in jezus openbaar kwamen.

De Paasboodschap is er een van vernieuwing en dit keer voor onze natie wel heel bijzonder. Op 11 september 2001 leed Amerika een groot verlies. Op dit grote kwaad hebben Amerikanen gereageerd in kracht en in barmhartigheid. Wij strijden voor vrijheid over de gehele wereld en de bescherming van het leven van burgers. In een christelijk lied staat het zo: "Zoals Hij stierf om ons te heiligen, zo willen wij leven om mensen vrijheid te schenken".

Mede namens mijn vrouw, Laura, zend ik u hierbij de beste wensen voor een heerlijk Paasfeest".

George W. Bush