Paleis van koning David ontdekt?

Peter de Haan • 81 - 2005/06 • Uitgave: 14
Paleis van koning David ontdekt?Archeologen zijn bij opgravingen waarschijnlijk gestuit op resten van het paleis van koning David. Archeologe Eilat Mazar zei in de New York Times, er zeker van te zijn, dat zij het huis heeft ontdekt waarvoor de Fenicische koning Chiram uit Tyrus bouwmaterialen leverde (2 Sam. 5:11 en 1 Kron. 14:1). De opgravingen zijn in het geheim uitgevoerd om verstoringen te voorkomen.Omdat er nog maar weinig harde bewijzen zijn uit deze tijd, is het volgens de wetenschappers een belangrijke ontdekking. Zij geloven aan de hand van stukken aardewerk uit de elfde eeuw voor Christus, in de machtige muren van de Davidstad, een bewijs gevonden te hebben voor ontdekking van het regeringspaleis van koning David. Deze Oudtestamentische koning regeerde van ongeveer 1004 tot 964 voor Christus.