Palestijnse televisie toont schokkende videofilm

Franklin ter Horst • 83 - 2007 • Uitgave: 8
Palestijnse televisie toont schokkende videofilmDe onder controle van de Palestijnse Autoriteit staande televisie zendt met regelmaat videofilms uit waarin kinderen het ‘Martelaarschap’ verheerlijken en andere kinderen worden opgeroepen de rol van zelfmoordenaar op zich te nemen. Onlangs toonde de Palestijnse televisie een ronduit schokkend programma waarin kinderen van de zelfmoordterroriste Rim Al Riyashi in een talkshow mochten vertellen hoeveel Joden mama bij de aanslag had opgeblazen. Bedoeling van het interview was de kleuters de lofzang te laten zingen over hun moeder, die tijdens een zelfmoordaanslag met een bomgordel vijf Israëli’s aan stukken heeft gereten. Het item werd aangekondigd als “Mama vermoordde vijf joden en ze is nu in het paradijs.” Naast gerichte vragen over de ‘heldendaad’ van hun mama, vraagt de grijnzende presentator ook nog aan de kinderen om een versje op te zeggen over de glorie van hun moeder. Het rijmpje gaat over geweren en bommen. De video is te zien op http://www.memritv.org.De verwoestende opvoeding blijft de ruggengraat van de berichten van de Palestijnse Autoriteit aan de kinderen. Kinderen ontvangen een hersenspoeling, worden als robots gemanipuleerd en zien het ‘martelaarschap’ als het hoogst bereikbare doel in hun leven. Niets is hun heiliger dan de vernietiging van de staat Israël en de uitroeiing van het Joodse volk. Zelfs op de basisscholen wordt de haat er in getimmerd, waardoor er een vorm van nationale bezetenheid ontstaat. In de schoolboeken waar de Palestijnse kindertjes dagelijks mee worden geconfronteerd, wordt ‘Palestina’ het hart van de Arabische natie genoemd en wordt niet alleen Israëls bestaansrecht volledig ontkend, maar worden de kinderen eveneens opgeroepen mee te helpen het land te bevrijden van de ‘bezettende macht’. Een hele generatie jongeren is totaal verziekt, volgepompt met haat en bereid als wandelende zelfmoordbommen te fungeren. Als er werkelijk een paradijs wacht op zelfmoordenaars, zouden er ook wel moslimleiders die weg gegaan zijn. Maar tot dusver heeft zich nog nooit een moslimleider opgeblazen. Geen enkele zoon of dochter van een politieke of een geestelijke moslimleider heeft zich gemeld als shahid. Een onlangs gehouden peiling liet zien dat maar liefst 90% van de Palestijnse jongeren Israëls bestaansrecht ontkennen. In een leerboek dat is uitgegeven door het Palestijnse ministerie van onderwijs, wordt het zionisme met het nazisme vergeleken en worden zionisten ervan beschuldigd de originele inwoners van Palestina te willen uitroeien. De les aan de Palestijnse kinderen is dat ze moeten bedenken dat Joden, volgens de opdracht van Allah, op ezels lijken. De schoolboeken vormen een doelbewust beleid om de jeugd te indoctrineren met haat jegens het Joodse volk, waardoor de Palestijnse kinderen denken dat het normaal is om Joden te vermoorden en dat ze daarmee Allah een plezier doen.Terreur, chaos, ontvoeringen, wetteloosheid en moorden, dit is het dagelijkse beeld in de gebieden die onder controle staan van de Palestijnse Autoriteit. De huidige ‘president’ Mahmoed Abbas beloofde een eind te zullen maken aan de chaos en de wetteloosheid, maar daar is niets van terechtgekomen. Zijn voorganger, Yassar Arafat, speelde de vredeskaart richting internationale gemeenschap en oogstte daarmee veel succes, ondanks zijn eindeloze lijst van gepleegde misdaden. Het afbraakproces wat destijds door hem in gang is gezet, wordt vandaag in alle geledingen van de Palestijnse samenleving voortgezet. Arafat was een paranoïde persoonlijkheid, resoluut in het verwerpen van alles wat vrede zou kunnen brengen. Hij maakte gebruik van alle middelen voor zijn terreur tegen Israël; televisie, kranten, moskeeën, scholen, schoolboeken, zomerkampen voor kinderen en niet te vergeten de internationale media en wereldleiders. De huidige leider Abbas zet het beleid van zijn voorganger onveranderd voort. Ook hij noemt het vermoorden van Joden geen terrorisme, maar een legitiem verzet tegen de ‘bezetting’ van ‘Palestijns’ land en ook hij eert de moordenaars die Joden op beestachtige manier van het leven beroven.Het Palestijnse bewind heeft meer financiële hulp ontvangen dan welk ander land ook in de wereld. Het gaat om vele miljarden dollars, bestemd voor de opbouw van de gebieden die onder hun controle staan. Maar een groot deel van dit geld is bewezen geïnvesteerd in nazi-propaganda, terreur en de opbouw van een enorm wapenarsenaal. Moordenaars van Israëlische burgers worden als ‘dappere helden’ met onderscheidingen geëerd en straten en pleinen naar hen vernoemd.

Het op 17 juli 1968 in Caïro opgestelde ‘PLO handvest’ (Palestine Liberation Organisation) is nooit gewijzigd en roept in haar statuten onverminderd op tot volledige bevrijding van wat zij Palestina noemen en tot vernietiging van Israël. Zelfs PLO-vertegenwoordigers zijn daar niet onduidelijk over. Zo verklaarde Farouk Kaddoumi in een interview in de Jordaanse krant Al-Arab dat het PLO handvest nooit is aangepast en dat de PLO onveranderd Israëls bestaansrecht ontkent en dat slechts de gewapende strijd de Arabieren tot de overwinning zal voeren. Alle tot dusver met Israël gemaakte afspraken zijn door het Palestijnse bewind geschonden.

Het Joodse volk heeft het volste recht te leven in het aloude Bijbelse land van hun voorvaderen. Israël is de enige Joodse staat. Er zijn 22 Arabische staten en daar is plaats genoeg om alle Arabieren te huisvesten. Onderhandelingen zullen het terrorisme niet stoppen. Wat vóór de ontruiming van Gaza door velen is voorspeld, dat dit gebied zou veranderen in een totale terreurvesting, is volledig uitgekomen. Het zou vrede worden, zo was de uitspraak van verschillende wereldleiders. Maar er is geen vrede en er komt geen vrede! Er is geen staakt-het-vuren en er komt geen staakt-het-vuren! Mahmoed Abbas noemt de leiders van de verschillende terreurgroepen ‘zijn broeders’. Deze worden door hem niet gezien als terroristen, maar als verzetshelden die het volk beschermen. Er bestaat vandaag geen enkele Palestijnse organisatie die niet betrokken is of betrokken is geweest bij terreur, en geen enkele Palestijnse leider die geen misdaden op zijn geweten heeft. De oorlogsmagazijnen van Hamas en andere terreurgroepen zijn overvol. Er is geen enkele reden tot optimisme over de mogelijkheid van vrede met het Palestijnse bewind. Als voorwaarde voor hernieuwde financiële hulp aan het bewind, hebben Israël, maar ook de Europese Unie en Washington, de eis gesteld dat de staat Israël erkent dient te worden, dat er moet worden afgezien van geweld en dat alle bestaande ‘vredesakkoorden nageleefd dienen te worden’. Maar noch Hamas noch de PLO van Mahmoed Abbas lijken van plan aan deze eisen te voldoen.

De God van Israël zal voor het aangezicht van de hele wereld Zijn oordeel vellen over allen die zich tegen Israël keren. De misdaden van Israëls vijanden zullen tot volle reactie en strafmaat leiden, de vele Bijbelse profetieën laten wat dat betreft, niets aan duidelijkheid te wensen over.Franklin ter HorstBronnen: Arutz-7 Editor 2 februari 2007. Israël Heute Newsletter, 25 januari 2007. The Golden Report, 26 februari 2007. http://www.zionist.com 12 maart 2007 Jerusalem Newswire 7 maart 2007.