Partij voor de dieren

Henk Schouten • 83 - 2007 • Uitgave: 1
We hebben een partij voor de dieren, een zogenaamde one-issuepartij, het lot der dieren. Hoe serieus moet je zo’n partij nemen? Het blijkt dat bij de laatste verkiezingen 155.000 mensen de partij serieus namen en hun stem uitbrachten op Marianne Thieme. Dat is toch een heel aardige stad vol. Het blijkt dat de PvdD in de media behoorlijk aandacht krijgt. De partij koppelt haar bestaansrecht aan het dierenleed en ziet daarin een graadmeter voor beschaving. Daarbij gaat de partij op jacht naar mensen die debet zijn aan dat leed. Dat kan een minister zijn of een kroonprinses. Pas op dat u niet met een bontje gesignaleerd wordt.
Onbarmhartig wordt het vizier op u gericht, mensen mogen afgeschoten worden, dieren niet.

Hoever gaat de wetgeving straks als Marianne premier is? Mogen onze schoenzolen nog van leer zijn? Hoe staat het met ons stukje vlees? Moet de snelheid van de heilige koe teruggebracht worden tot stapvoets, ter bescherming van de Culicidae (steekmug), de Tipulidae (langpootmug) en de andere 25 soorten muggen in ons land. Worden er straks vliegende teams in het leven geroepen die ons huis kunnen binnenvallen om te zien of we nog zo’n moorddadig werktuig als een vliegenmepper hebben? Hoe ver gaat mw. Thieme straks om de beschaving te redden?

Voordat u denkt dat ik dieronvriendelijk ben, verre van dat. We hebben drie honden gehad, een kameleon als huisdier, aquaria, wandelende takken en vogeltjes. Abonnementen op de dierentuin. Nu ik dit schrijf worden er zwanen gehaald voor het terrein in Doorn. Rentmeesterschap is een Bijbels issue. Weest u niet ongerust over vermeende dieronvriendelijkheid bij de directeur van 'Het Zoeklicht´.

Als kenmerk van de beschaving had ik bij de PvdD graag ook aandacht gezien voor het ongeboren kind. Dat ligt ook in de lijn van evolutie, zoals die partij omhelst. Dan is de mens ook gewoon een dier. Die aandacht blijkt er te zijn, abortus moet kunnen als de moeder een kindje niet kan of wil ontvangen. Dat is beschaving volgens de PvdD.

Henk Schouten
Directeur Het Zoeklicht