Paspoort met gelaatsscan

Jaap Spaans • 82 - 2006/07 • Uitgave: 14
Op maandag 26 augustus 2006 was het dan zover. Het eerste elektronische paspoort werd uitgereikt aan de minister van Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties. Het is voorzien van een chip met biometrisch kenmerk, de gelaatsmeting (gelaatsscan). In de toekomst zal er nog een digitale vingerafdruk aan worden toegevoegd. Met de invoering van het nieuwe paspoort hoopt de overheid identiteitsfraude te voorkomen. De media besteedden er ruimschoots aandacht aan. Tijdens een journaaluitzending gaf de minister aan dat de kritiek op het biometrische paspoort niet terecht is. Toch kon ook hij niet om de nuance heen. “Het paspoort zal nooit helemaal waterdicht zijn. Het is een wedstrijd waarin je voorop moet blijven lopen. Nu liggen we, denk ik, een groot stuk voor op misbruikmakers,” aldus de minister.Identiteitsfraude

Al diverse malen schreef ik in dit blad over biometrie en chiptechnologie. Deze moderne identificatiesystemen zullen de komende decennia onze samenleving overspoelen. Dit betekent dat onze unieke lichaamskenmerken gebruikt gaan worden voor identificatie en andere doeleinden. Wie telebankiert, kan straks verwachten dat de bank eist dat uw stem wordt geanalyseerd, gemeten en opgeslagen. Zwembaden, dierentuinen en zorginstellingen zullen pasjes gaan verstrekken voorzien van een chip met een digitale vingerafdruk of gelaatsmeting. En wees maar niet verbaasd als uw werkgever voor de beveiliging van gebouwen of ruimtes een systeem invoert, waarbij een irisscan wordt gebruikt voor toegangscontroles. Een gevolg is dat we dagelijks nog meer elektronische sporen achterlaten en de omvang en intensiteit van de informatieverwerking sterk zullen toenemen. Al die informatie wordt opgeslagen in computerbestanden en dat kan tot misbruik leiden. Identificatieprocessen zijn fraudegevoeliger dan men doet voorkomen. Bij experimenten in de VS slaagde men er al in biometrische systemen te kraken. Bij het aflezen van een Rfid-chip wordt gebruik gemaakt van radiogolven, die ook door anderen kunnen worden opgevangen. Het lukte onlangs zelfs, om met behulp van deze straling een explosief tot ontploffing te brengen. Er zijn in Belgiё al biometrische reisdocumenten opgedoken met in de chip gegevens van een ander dan de houder. De komende jaren zullen we te maken krijgen met nieuwe vormen van identiteitsfraude. Terroristen en criminelen beschikken vaak over voldoende financiële middelen om deskundigheid in te kopen of moderne uitleesapparatuur aan te schaffen.Een wereldleider

Mijn diepste zorg als christen ligt niet zozeer bij de identiteitsfraude. Ik worstel vooral met een dilemma ten aanzien van de positie van de overheid. Natuurlijk vind ik veiligheid belangrijk en moet er hard worden opgetreden tegen criminelen en terroristen. De overheid beschikt over de zwaardmacht en moet haar burgers beschermen (Romeinen 13). Er kan echter ook een te grote machtsconcentratie plaatsvinden, waardoor zich een overheidsdictatuur kan ontwikkelen. Vers in ons geheugen liggen nog de ervaringen uit de Tweede Wereldoorlog. Een wettelijke identificatieplicht en een perfecte registratie van Joodse medeburgers, leidden er toe dat deze medeburgers konden worden opgepakt en afgevoerd naar de vernietigingskampen. Onder de DDR-dictatuur richtte de overheidsrepressie zich op burgers die kritisch waren over het overheidsbeleid of openlijk hun godsdienst beleden. We leven hier weliswaar in een democratie, maar de wereldsituatie is alarmerender dan ooit. Steeds meer problemen waar de mensheid mee worstelt, hebben een mondiale dimensie en vereisen een aanpak op dat niveau. De milieuproblematiek, besmettelijke (vee)ziektes, vluchtelingenstromen, terrorisme, slinkende olievoorraden en de explosieve situatie in het Midden-Oosten. De recente strijd in Libanon heeft ertoe geleid dat een internationale legermacht bezig is zich in te graven op schootsafstand van Jeruzalem (Zacharia 14:2). Irans president Ahmadinejad, een moderne Haman met nucleaire aspiraties (Ester 3), roept openlijk op tot de vernietiging van Israël. Hij oogst applaus in veel landen. Het wachten is op de wereldleider die de macht en het charisma heeft om de mensheid een nieuwe toekomst en vrede te beloven. Een dergelijke dictatuur wordt beschreven in Openbaring 13:11-18. Onder zijn bewind is misbruik van hoogwaardige identificatie- en controlesystemen niet uitgesloten. Het is een belangrijk teken des tijds. Daarom blijf ik het proces waakzaam volgen.Jaap Spaans