Pastorale cursus in Het Brandpunt

Aad van de Sande • 79 - 2003/04 • Uitgave: 5
Het begon allemaal in de Vrije Evangelische Gemeente van Hilversum, waar veel gesprekken door voorganger Aad van de Sande werden gehouden met verschillende leden van genoemde kerk. Daarbij bleek dat er allerlei problemen bij veel mensen maar steeds lijken toe te nemen. Huwelijks- en gezinsproblemen, moeiten rond ziekte, lijden en sterven, trauma’s en de verwerking daarvan en noem maar op. Zijn vraag was: "Waarom doen jullie daar zo weinig aan?" Het antwoord was duidelijk: men kwam vaak tot niets wegens gebrek aan kennis en ervaring in hulpverlening. Aad vertelt: "En zo is de eerste pastorale cursus begonnen, voor de eigen gemeente en voor iedereen die was geïnteresseerd. Ik ga jullie een praktische cursus geven, één keer per maand, zodat we leren hoe wij anderen kunnen helpen. Iedere maand moest ik een nieuwe les voorbereiden. Ik had toen nog niets op papier. Langzamerhand kwam er als vanzelf een zekere structuur in. Dat was voor mezelf eigenlijk een wonderlijke ontwikkeling. Ik ervoer de leiding daarin van Gods Geest. Want terwijl ik zou beginnen aan de lessen over ‘Huwelijk en Echtscheiding’ kreeg ik op datzelfde moment vier echtparen met grote huwelijksproblemen en de vraag om pastorale hulp en begeleiding. Ik kon mijn lessen daarover eigenlijk direct vanuit de opgedane praktijk gaan samenstellen en schrijven. Zulke dingen maakte ik steeds weer mee, ook met andere deelonderwerpen van wat later de Pastorale Cursus zou gaan heten. Want van daaruit is het allemaal gegroeid, vanuit de gemeente in Hilversum. Ik had natuurlijk al behoorlijk ervaring opgedaan met mijn eigen zorgen en verdriet. Mijn eerste vrouw, Coby, kreeg vóór die tijd haar eerste hersenbloeding waarna er nog vele zouden volgen. Ze werd ziek en is na dertien jaar van lijden gestorven. Vanuit mijn eigen lijdensweg mocht ik praktische lessen leren van de Here zelf. De dingen waartegen je opliep, je vaak onbegrepen verdriet, de weg die je uiteindelijk alleen moest gaan, als het liefste wat je hebt dag-na-dag steeds verder uit je leven weggaat. In deze jaren is de ‘Pastorale Cursus’ op papier gekomen.

Nu loopt de cursus, in acht talen vertaald, in zo’n twintig landen, waaronder Rusland, Zuid-Amerika en Zuid-Afrika. In Nederland hebben we al in vierentwintig plaatsen de cursus gehouden voor ambtsdragers, hulpverleners en gewone gemeenteleden.
Het eerste deel van de cursus, vijftien lessen, is helemaal gericht op de cursist zelf. Want God werkt éérst in je en daarna dóór je. Dat is een belangrijk principe. Het tweede deel van de cursus, de volgende eeentwintig lessen, zijn dan gericht op hulpverlening aan anderen. Daarin komen allerlei onderwerpen aan bod, zoals ziekenbezoek, stervensbegeleiding, incest, homofilie, hulp bij een groot verlies, vergeving en herstel en zo voort. De cursus duurt twee seizoenen van september tot mei.

Omdat de cursus ook internationaal steeds verder uitgroeit, hebben we taken verdeeld en lopen allerlei zaken via een landelijk kantoor met eigen medewerkers in Zevenhuizen. Het telefoonnummer van ons kantoor is: 0180-328855. We hebben ook een eigen website: www.zielzorg.nl.
De cursus is beschikbaar in Nederland en het buitenland op Videoband, CD, CD-Rom en DVD. Dus alles is in ruime mate te verkrijgen. Daardoor draait de cursus ook in allerlei huiskringen in binnen- en buitenland. Ook komt het in toenemende mate voor dat de cursus draait vanaf video of DVD onder leiding van een voorganger. Tijdens een videocursus zijn wij bereid om een avond te komen voor het beantwoorden van vragen. Zo zijn er allerlei varianten. Eén ding is zeker en blijkt steeds weer: het is tot grote zegen voor heel velen!"

Aad van de Sande