Peter Kits: ‘Al de weg leidt mij mijn Heiland’

Peter de Haan • 84 - 2008 • Uitgave: 16
Ruim twintig jaar was hij het gezicht van Het Zoeklicht, doordat hij verantwoordelijk was voor de organisatie van de seminars, samenkomsten en de jaarlijkse Toogdag. Bij deze bijeenkomsten was hij ook vaak zingend te horen. Tot hij twee jaar geleden moest stoppen van de dokter. Peter Kits vertelt:

“Als kind ging ik met mijn ouders naar de tentevangelisatie in Enschede. Het Zoeklicht kwam daar. Rond de Kerst bracht ik ook kerstnummers rond. De Zoeklichtboodschap heb ik thuis met de paplepel binnengekregen, net als het zingen. En wat je als kind meekrijgt, merk je in de liederen die je bijblijven, van de zondagsschool en van Johannes de Heer. Zo gaat het lied ‘Al de weg leidt mij mijn Heiland’, nummer 5 uit de bundel, als rode draad door mijn leven. ‘Wat verlangt mijn ziel dan meer?’ Dit lied is door de praktijk heen duidelijk geworden. Daarmee is duidelijk dat het niet ouderwets is, om de Heiland te vragen om te leiden. En ook niet om te zingen van ‘mijn Heiland’. Het doet me pijn dat er in de evangelische kerk zo weinig uit de zangbundel van Johannes de Heer wordt gezongen, al wordt dit de laatste tijd wel weer wat meer. Dat vind ik mooi. Zelf heb ik Johannes de Heer niet gekend. De boodschap van zijn overlijden heeft wel indruk op me gemaakt. Op mijn 12e verjaardag was ik met een paar vriendjes in de kamer, toen mijn vader dit nieuws vertelde. Deze mededeling maakte een blijvende indruk, omdat zijn liederen zo vertrouwd waren. Ze werden thuis volop gezongen.

Jaren later organiseerde ik voor Het Zoeklicht avonden in Ermelo, via de Maranatha-vereniging. Toen vroeg H.H. Blok, de directeur, of ik niet helemaal voor Het Zoeklicht wilde werken. Ik had al eerder samen met Nol Esmeijer het jubileum van ‘40 jaar Het Brandpunt’ helpen organiseren. Toen viel Blok mijn organisatietalent al op. Mij werd toen gevraagd om de conferenties in het land en op Het Brandpunt te organiseren en de ledenadministratie bij te houden. Door dit werk had ik heel veel contacten, dat was het mooiste ervan. Het organiseren van de Toogdag, de avonden in het land, de contacten, het leiden van de avonden en het zingen bij deze activiteiten vond ik het fijnst.
De solozang was eigenlijk een uit de hand gelopen hobby. Dat begon met de Reveilavonden van de EO, met Feike ter Velde, de inmiddels overleden organist Arie Pronk en oom Jan Kits. Daarop kwam de vraag om een plaat. Zingen zit ook in mijn bloed. Thuis werd altijd veel gezongen en muziek gemaakt. Op m’n twaalfde zong ik voor het eerst solo, ‘Engeltjes door '’t luchtruim zwevend’. Jan Kits sr., oprichter van Het Brandpunt, de EO en het Nederlands Bijbelinstituut, was een veelgevraagd spreker. Mede door hem rolde ik erin bij de EO en Het Zoeklicht. Hij nam me overal mee naartoe, want ‘hij had nog wel een neef die zong’. In 2003 heb ik een lintje gekregen omdat ik 40 jaar zong, ridder in de orde van Oranje Nassau. Ik vind het wel mooi, dat je geridderd wordt omdat je zingt van en voor de Here.
Voor ik voor Het Zoeklicht werkte was ik groepsleider voor kinderen die moeilijk opvoedbaar waren. In mijn vrije tijd ging ik toen al het land in voor de EO om te zingen. Deze deze gave mocht ik bij Het Zoeklicht gebruiken. Het kon niet mooier: én zingen én organiseren. De avonden in het land, samenkomsten en seminars, waren heel fijne avonden. Een periode die er uit sprong was de tijd dat ik samen met de vrijwilliger Jacques Kunen het land in ging. Samen met hem deed ik de voorbereiding en reisden we het land door. We gingen toen vaak op pad met Esther Tims. Een glorietijd. Een andere tijd was in de beginperiode, een tournee met ds. Joop Malgo. Dat was ook een zegenrijke tijd.
Voor Het Zoeklicht heb ik ook Israëlreizen georganiseerd. Eén keer per jaar ging en ga ik naar Israël, nog steeds. Wat ik bij die reizen belangrijk vind, is de homogeniteit die je dan merkt tussen al die mensen uit verschillende kerkgenootschappen. In de naam van Jezus daar samen zijn, die kern van het evangelie delen, dat doet me wat. Dit heb ik ook ervaren bij de samenkomsten en op de Toogdagen, waar mensen uit verschillende kerken bij elkaar samenkomen.

Door de artrose in de zenuwbanen deed iedere beweging pijn. Door de medicijnen die ik hiervoor kreeg, kon ik zes jaar geleden mijn stem niet meer gebruiken. Die medicijnen waren namelijk ook spierverslappers. Na medicijnaanpassing en een jaar lang trainen kon ik weer zingen. Dat doe ik nog steeds op diverse gelegenheden, zoals evangelisatiediensten. Niet alleen uit de bundel van Johannes de Heer, maar ook uit Glorieklokken en Opwekking. Als de liederen over het geloof in de Here Jezus gaan, of over Zijn komst, dan zing ik daar heel graag over. Door mijn solozang is de bundel van Johannes de Heer wel wat meer onder de aandacht gebracht. Inmiddels zijn er de afgelopen jaren 1 soloplaat en 5 cd’s verschenen, waarvan één met onze zes kinderen. Drie weken geleden zongen twee zoons in de gemeente. Dan ben ik als vader wel een beetje trots. Een nieuwe cd is wel het plan, maar dat is wat op de lange baan geschoven. Daarop wil ik dan minder bekende liederen laten horen, bijv. liederen die nooit in een bundel hebben gestaan. Ik heb een schat van een stuiverbibliotheek geërfd met vroegere uitgaven. De liederen die je hier tussen vindt, geven veel bemoediging.

Toen ik twee jaar geleden vlak voor de Toogdag moest stoppen met werken, was dat heel vreemd. Ik kreeg door dat ik heel lang op m’n tenen gelopen had. Toen zei de huisarts dat ik acuut thuis moest blijven. Dat was een zwaar moment. Ik werkte toen al halve dagen, maar vanaf de zomer 2006 helemaal niet meer. Dat was heftig. Ook omdat ik mijn werk deed vanuit mijn natuur, mijn zijn. Als je dan zo moet stoppen, is dat heel hard. Ik heb toen veel vragen gehad aan God. Maar ook toen waren er weer die liederen, die hebben mij in mijn leven steeds weer aangesproken. In die liederen kom je weer terecht bij de Here. Dat is fantastisch! ‘’k Weet wat hier mij overkome, Hij maakt alle dingen wel.’ Weer lied nummer 5. Prachtig dat dat je geloofservaring mag zijn.
Het eerste jaar had ik nodig om alles op een rij te krijgen. Daarna kwam ik erachter dat de Here mij nog meer heeft gegeven dan het werk voor Het Zoeklicht. Ik zit nu in de kerkenraad en ben voorzitter van de Vrienden van Elim. Daaronder valt ook een hospice, waarvoor veel geld opgehaald moet worden. Ik mag en kan mijn talenten in organisatie en pastoraat nu weer goed gebruiken. God geeft je weer een plekje. Zoals dat gezegde luidt: Een deur wordt gesloten, een nieuw venster geopend. Dit geeft weer veel vreugde, dingen oppakken en dat ik daarin voldoening vind.
Door de rust van het lichaam, doordat ik geen vast werk heb, voelt het lichaam een stuk beter. Het is goed om thuis te zijn. Ach, ik zing, doe pastoraat, heb een kleinzoon waar ik van geniet en twee dochters zijn in blijde verwachting. Allemaal dingen waar ik dankbaar voor mag zijn. En dan denk ik weer aan lied 5 uit de Joh. de Heer bundel: ‘Al de weg leidt mij mijn Heiland, wat verlangt mijn ziel dan meer?’”

Peter de Haan

De cd Dank U, Vader van Peter Kits kost nu slechts € 6,95 (i.p.v. € 18,50). Te bestellen bij Het Zoeklicht.


Het is goed om te horen en aan de kaarten (meer dan 300!!) te zien dat u allemaal enorm hebt meegeleefd, de afgelopen jaren van mijn ziek zijn. Ik wil iedereen, mede namens mijn vrouw Nicolien, heel hartelijk danken en u allen Gods zegen toebidden. U mag altijd bellen of schrijven, dat vinden we fijn. Ons adres is: familiekits@kpnplanet.nl of Holleweg 52, 3959 EB Amerongen, tel. 0343-45 17 15
Peter Kits