Pim Fortuyn... een fenomeen

Red. Feike ter Velde • 78 - 2002/03 • Uitgave: 5
De plotselinge gewelddadige dood van Pim Fortuyn heeft heel Nederland op zijn grondvesten doen schudden. Vermoord in koelen bloede. Een man die . enkele maanden tijd een enorm aantal mensen, -sok jongeren, wist te mobiliseren en te inspireren. Er was één gemeenschappelijk geluid, naast veel andere geluiden: "We hebben meer dan genoeg van Paars".

Een wonderlijke ontwikkeling in ons land. Er was een soort buikgevoel bij heel veel mensen, dat zei: "Deze regering doet ons geen goed", maar het ontbrak aan de juiste woorden, om aan dat gevoel uiting te geven. Pim Fortuyn slaagde daar op een bijzondere wijze in. In een half jaar tijd hadden we een fenomeen in Nederland, waar vriend en vijand tegenop keek.

De Paarse regering, onder dominantie van de Partij van de Arbeid en D66, heeft in acht jaar tijd een goddeloos land van Nederland gemaakt. De arrogantie, die men daarbij uitstraalde, gaf mensen in dit land dat diepe gevoel van machteloosheid, dat - na de dood van Pim Fortuyn - tot woede leidde. Premier Kok, bijna de vader des vaderlands, moest in Rotterdam via een achterdeur de kerk uit. Zo ver is het gekomen!

De verbondenheid van deze massa met Fortuyn groeide echter uit tot een bijna religieuze beweging. De verbittering, de tranen, de bloemen, de offers (zoals flessen wijn en sigaren), de aanraking van de witte lijkwagen, alles wees in die richting. Het werd dramatisch duidelijk: de moderne mens heeft geen houvast meer. God is weg uit Nederland. Pim Fortuyn schreef in 1995 een boek "De verweesde samenleving" over de vaderloze maatschappij. Er is een gat in het hart van de moderne mens. Pim Fortuyn vulde bij een groeiend aantal mensen steeds meer die plek van binnen op. Een grote tragiek werd zichtbaar voor wie goed keek.

De tijd waarin wij leven laat zien, dat er straks zo maar een man kan opstaan, die plotseling de hele wereld achter zich zal krijgen, die diepe religieuze gevoelens zal raken, de wereld in religieuze extase zal brengen en wiens macht - geestelijk en politiek - tot ongekende hoogte zal stijgen. Maar dat zal niet veel goeds brengen. In het laatste bijbelboek - de Openbaring - lezen we over die man en wat dan verder gebeuren gaat.