‘Pinkstervuur voor nú’

Peter de Haan • 82 - 2006/07 • Uitgave: 4
De pinksterconferentie van de stichting Opwekking krijgt voor het eerst sinds jaren weer een thema: Pinkstervuur voor nú. Voor dit thema is gekozen omdat er in de media veel aandacht is voor de Heilige Geest en de betekenis voor deze tijd. De organisatoren spreken van een feest van eenheid, met duizenden christenen uit verschillende kerken. Het conferentieterrein is groter dan voorheen.
Sprekers bij de volwassenen zijn onder andere Jeremy Jennings (Engeland, hij zat achter de gebedsbeweging bij de Alpha Cursus), Bill Wilson (VS) en Rob de Boer (voorganger in Utrecht). Hoofdspreker is Ron McManus, een voorganger uit Amerika. Op de zondagmiddag is de traditionele sing-in.