Pionierszending

N. Groot • 78 - 2002/03 • Uitgave: 1
Zei de Here Jezus Zelf niet in zijn "eindtijdsrede' dat 'aan alle volken éérst het Evangelie gepredikt moet worden' (Marc 13:10 en zie Math 24:14). Had dit ook niet de prioriteit van de apostelen toen het Evangelie (Hand. 28) gebracht werd op plaatsen waar het Woord van God nog niet gepredikt was.

Het is voor de hand liggend dat de Grote Opdracht vandaag voor ons als gemeente van de Here Jezus Christus anno 2002 ongewijzigd is. De vraag is of we als Zijn kinderen deze verantwoordelijkheid serieus nemen en onze plaats innemen? Een zendingsorganisatie die specifiek gericht is op het bereiken van de onbereikten is: New Tribes Mission (NTM) - Nieuwe Stammen Zending. Zij richt zich op bevolkingsgroepen die geen getuigenis hebben van het Evangelie. Sinds 1999 is NTM in Nederland vertegenwoordigd en met diverse families uit ons land werkzaam in:
Ivoorkust, Papoea Nieuw Guinee, Brazilië, Guinee, om de boodschap van Verlossing door te geven. Afgelopen tijd hebben Martin en Gracia Burnham (zendelingen van NTM uit Amerika) diverse malen in het nieuws gestaan na hun ontvoering sinds mei vorig jaar in de Filippijnen. Op dit moment is hun situatie erg gespannen. Militairen voeren verschillende pogingen uit om ze te bevrijden. Uw gebed wordt daarvoor bijzonder gewaardeerd!

Bidt u mee voor arbeiders voor de oogst die groot is (Math. 9:37, 38)? Wilt u antwoord zijn op dit gebed en als arbeider in gehoorzaamheid aan de Grote Opdracht meewerken?

NTM heeft de jaarlijkse zendingsdag op de eerste zaterdag van april waar u van harte welkom bent. Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de Nederlandse vertegenwoordigers: Fam. N. Groot