Plan: 50.000 Nigeriaanse zendelingen naar Midden-Oosten

Peter de Haan • 84 - 2008 • Uitgave: 21
De Nigeria Evangelical Missionary Association, een Nigeriaanse zendingsorganisatie, wil de komende vijftien jaar ten minste vijftigduizend zendelingen uitsturen in Afrika en het Midden-Oosten, meldt de website manna-vandaag.nl. Het ambitieuze plan Vision 5015 werd gelanceerd door ds. Timothy Olonade, de leider van deze organisatie. Hij verklaarde dat het de bedoeling is dat de nieuwe zendelingen eerst aan de slag gaan in het noorden van Nigeria, dat voornamelijk moslimgebied is. Vandaar moeten ze noordwaarts naar Noord-Afrika trekken om daar te evangeliseren om ten slotte uit te komen in het Midden-Oosten. Jeruzalem is volgens dit plan het eindstation.
Olonade zegt dat de kerk in Nigeria een ‘groot doel’ nodig heeft. De focus ligt volgens hem teveel op de moeilijke situatie van de christenen in het noorden van het land. Door het juist als uitdaging te zien om dit deel van Nigeria tot Christus te brengen, kan er iets wezenlijks veranderen. Met de opgedane ‘ervaring’ kunnen de zendelingen vervolgens verder op pad.