Plannen

Peter de Haan • 83 - 2007 • Uitgave: 20
PlannenAan het eind van het jaar wordt er veel teruggeblikt. Hoogte- en dieptepunten passeren de revue. Terugkijkend zie ik dat er hier dit jaar weer veel werk is verzet, onder andere voor de Toogdag, seminars, administratie, boekhandel, Het Brandpunt en natuurlijk het blad. Een flink lijstje aan werkzaamheden.

Maar ik wil vooral vooruitkijken. Niet omdat we dat gewend zijn bij Het Zoeklicht, we zien immers uit naar de opname van de Gemeente, als bruid van Christus. Maar omdat dit moment niet in de planning is op te nemen (we kennen immers noch de dag, noch het uur, Matt. 25:13), maken we ook andere plannen. Zo kunt u de Toogdag al invullen voor 13 september en zijn we bezig met voorbereidingen voor themanummers. Ook komt het jaarprogramma van Het Brandpunt er weer aan en wordt er gewerkt aan nieuwe boeken.

Kortom, plannen genoeg. Terwijl ik u namens redactie, bestuur en medewerkers Gods zegen, kracht en nabijheid toewens, wil ik u ook vragen om voor ons te blijven bidden. Zodat Het Zoeklicht een helder licht kan blijven verspreiden in de duisternis.Peter de Haan

Eindredacteur Het Zoeklicht