Plicht van iedere natie en mens

Red. Feike ter Velde • 78 - 2002/03 • Uitgave: 3
“Het is de plicht van iedere natie - zowel als van ieder mens - de eigen afhankelijkheid te zien in het licht van de alles beheersende kracht van God en om te erkennen de onvergelijkelijke waarheid van de heilige Schrift, die zich bewezen heeft door de hele historie heen, dat alleen die naties gezegend worden wiens God de Here is".
Abraham Lincoln (1809 — 1865) 16e president van de Verenigde Staten