Poen, poen, poen, poen, wat je allemaal met poen kan doen

Henk Schouten • 87 - 2011 • Uitgave: 18
Wie kent niet de hit van Wim Sonneveld? Vrolijk en zorgeloos vertaalde hij de wensen en gevoelens van velen. Wat je allemaal met poen kan doen, dat was een tijd van groeiende economie en toenemende welvaart.

Poen, poen, poen, poen
De een zegt geld, de ander money
maar wij zeggen poen
Poen, poen, poen, poen
't zal je gedacht zijn wat je allemaal met poen kan doen
Je hoort vaak zeggen dat geluk niet zo te koop is
maar geld doet wonderen, vooral als het een hoop is.
Ja, ja, ja,
poen, poen, poen, poen


Het heeft lang geduurd, maar de ASN bank heeft het antwoord op de vraag van Wim Sonneveld gevonden. De meeslepende commercial toont het regelmatig in kleur en met snelheid op het scherm: Geld stinkt, geld helpt, geld sloopt, geld groeit, geld vergalt, geld leert, geld vervuilt, geld verrijkt, geld vecht, geld verbindt, geld ontwricht, geld ontspant, geld woekert, geld verdient, geld haalt, geld brengt, geld verjaagt, geld beschermt, geld verwoest, geld bouwt, geld verziekt, geld ontdekt, geld vermoordt, geld geneest. Geld wordt pas fout door ons gebruik daarvan, dat is de boodschap.
Je moet op gepaste wijze met geld omgaan, niet offeren aan de afgod die Mammon heet, in meer Bijbels idioom.

Geld is en blijft actueel. Vandaag de dag golven we van de éne in de andere geldcrisis. De beurzen kraken. De beleggers hebben geen vertrouwen. Huizenmarkten storten in. De regeringsleiders vliegen naar de wereldsteden om te overleggen, de kiezers moeten tevreden gesteld worden en de problemen aangepakt. Een duivels dilemma, maar die belangen zijn zeker op korte termijn niet te verenigen. Zuid-Europa bengelt aan de geldkraan van Noord-Europa. Dit artikel wordt geschreven enkele weken voordat u het leest. Mogelijk is Spanje of Italië, misschien zelfs België in de financiële afgrond gestort en wat en wie worden er allemaal meegetrokken, de rente schiet omhoog, geld wordt duur, maar ook het inflatiespook ligt op de loer. Wie zal het allemaal betalen en waarvan? De VS hangen aan het infuus van de drukpers, daar worden gewoon extra bankbiljetten gedrukt en het schuldenplafond omhoog gebracht zodat het potverteren door kan gaan. Maar tot wanneer? Niemand weet het.
Eigenlijk weten we allemaal dat er iets goed fout zit met ons geld- en banksysteem. Niemand in de politiek, niemand uit de banken- of zakenwereld weet raad. De onzekerheid wordt beklemmend. Hele rijke mensen, die hun bezit ineens zagen verdampen, maakten een einde aan hun leven. Waar gaat het naartoe?

Nu ben ik gekomen bij het punt dat ik wil scoren, de boodschap die ik over wil dragen. Uit onzekere en chaotische tijden komen sterke mannen naar voren. Of zo’n man nu Napoleon, Stalin of Hitler heet, om een paar hele bekenden uit de recente historie te noemen. Zij dreven op de gevoelens van onrust en onzekerheid en mensen verkochten hun zielen aan deze duivels, die velen in de afgrond stortten. Vandaag is er weer die roep om een ‘verlosser’. Voor binnenlands gebruik was daar een Pim Fortuyn en voor sommigen Geert Wilders, in de voetballerij kreeg Johan Cruyff die eer toen het met Ajax slecht leek te gaan en voor het mondiale effect werd Obama al met die titel geëerd.
In tijden van onzekerheid zoeken mensen houvast.

Wie bekend is met Bijbelse profetie, beseft dat de Boze zich opmaakt voor de laatste ronde. Hij wil als God geëerd worden. Hij wil als Christus regeren en wil met valse religie aanbeden worden. Het vuur dat moet branden onder het offer heet mammon, geld, poen. Verslaafd aan geld koopt de mens, om het met een variatie op woorden van Lenin te zeggen, het touw waaraan hijzelf wordt opgehangen.
Nee, het einde van de financiële chaos is nog niet in zicht, maar straks komt iemand naar voren die met een ‘wereld‘-oplossing komt. Hoe zal die oplossing eruit zien? Daar kan over worden gespeculeerd, maar deze ‘verlosser’ zal alle krediet krijgen van de wereldburgerij. Hij zal het geldverkeer in handen nemen. Nu al zien we dat steeds meer macht, ook en juist op financieel gebied, bij een steeds kleinere groep komt. Wat die groep beslist, of dat in Brussel, Hongkong, Londen of New York is, maakt niet uit, maar alle mensen zijn eraan onderworpen. We kunnen niet uitstappen. ‘Het maakt, dat niemand kan kopen of verkopen’ (Openbaring 13:17). Ook kan niemand er oorlog tegen voeren, hij krijgt macht ‘over elke stam en elke taal en volk’ (Openbaring 13:7). Het is slechts een kwestie van tijd, dan zal de wereld deze nieuwe leider verwelkomen als de verlosser.
Wee hen die dan zullen leven en beseffen dat deze verlosser de voorzegde antichrist is. Het lijden zal komen over Gods volk Israël. Het is niet toevallig dat dit volk steeds meer in het isolement wordt gedreven. Het lijden zal komen over een verwaterd christendom, dat Gods woord heeft losgelaten en alle mogelijke gruwelen omhelsd. Nee, ik weet het. Ik schilder hier geen fijn vooruitzicht, daar geloof ik ook niet in. De Bijbel spreekt van zware tijden die zullen komen. Nu al zien we hoe veel christenen moeten lijden, kerken in brand gestoken worden en zelfs broeders en zusters worden gedood.

Bekeert u. Het is nu nog genadetijd.
Al deze dingen zouden beangstigend zijn, als we ook niet overtuigd zouden zijn van iets dat beter is. Ik zie niet met vrees naar die toekomstige dingen, ik zie met hoop uit naar Hem die spoedig komen zal, Jezus Christus, Gods Zoon en mijn Verlosser. Maranatha.

Ds. Henk Schouten