Prediker

Peter de Haan • 87 - 2011 • Uitgave: 11
In het vorige nummer namen wij (tijdelijk) afscheid van Els ter Welle en haar serie over Spreuken. Het komende half jaar zal broeder Gerrit Leuvenink gaan schrijven naar aanleiding van een ander Bijbelboek, Prediker. In de inhoudsopgave hiernaast kunt u iets meer over deze Baptistendominee uit Assen lezen.
Het eerste vers van het boek Prediker spreekt over ijdelheid (NBG), of ‘lucht en leegte’ (NBV). De Herziene Statenvertaling heeft het over ‘vluchtigheid’. Dit geldt voor veel dingen waar we ons heel druk over kunnen maken, waar we ons heel gedreven voor inzetten. Wat Bert Reinds ons in dit nummer meegeeft, is dat we niet afhankelijk zijn van wat we door onze gedrevenheid presteren, maar van Gods genade. Dit sluit dan weer mooi aan op de laatste verzen van Prediker: Heb ontzag voor God en leef Zijn geboden na, want God oordeelt over elke daad.
Dirk van Genderen bespreekt dit keer een heikel onderwerp. Althans, als we de discussies en boeken die erover geschreven zijn moeten geloven. Hij schrijft over de hel. Toch is al deze discussie niet nodig, want wat blijkt: de Bijbel, Gods Woord zegt er heel veel over. Het gaat om de kern van het Evangelie, namelijk over het gevolg van de zonde. Maar in een kerk waarin weinig meer gesproken wordt over zonde (zie het artikel van Oscar Lohuis), sluipt een dwaalleer over de hel makkelijk binnen. Voor zo’n gemeente, maar ook voor de wereld zal de komst van de Here Jezus inderdaad zijn ‘als een dief in de nacht’. Gert van de Weerd roept daarom op om voorbereid te zijn. Dan zal dat moment niet ongewenst komen, maar zal het een blijde verrassing zijn. Leeft u in die verwachting?

Peter de Haan
Eindredacteur Het Zoeklicht