Problemen zijn onvermijdelijk

Jef de Vriese • 84 - 2008 • Uitgave: 1
Een mens wordt tot moeite geboren (Job 5:7). Ook christenen ontsnappen hier niet aan. Wij hebben voortdurend versterking nodig om bij het geloof te blijven, in het besef dat wij door vele verdrukkingen het Koninkrijk Gods moeten binnengaan (Hand. 14:22). Het tegenwoordige lijden is zwaar, maar weegt niet op tegen de heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden (Rom. 8:18). Boven op de normale problemen van het leven, worden christenen ook nog eens geconfronteerd met vervolgingen omwille van hun geloof in Christus.
Door Christus te volgen is lijden voor het evangelie en vervolging ons deel (2Tim. 1:8; Hand. 8:1-2, 11:9). Godsvrucht en vervolging gaan hand in hand (2Tim. 3:12), waardoor vervolging een bijzondere vorm van eer en blijdschap is, want het laat ons deel hebben aan Christus, nu in Zijn lijden, straks in Zijn heerlijkheid (2Tess. 1:4; 1Petr. 4:13).

In de vervolging laten wij zien wie Christus is: “die als Hij gescholden werd, niet terugschold en als Hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan Hem, die rechtvaardig oordeelt” (2Petr. 2:23). Het risico dat wij opstandig worden is groot. Beproevingen maken het ongeduld in ons wakker. Onze innerlijke emotionele verwarring richt zich naar buiten en beschuldigt de omstandigheden, de mensen en God. Onze lippen orakelen opstand. Wij menen dat onze zaak gerechtvaardigd is en vaak is dat ook zo. Wat echter niet gerechtvaardigd is, is onze ongeduldige tegenaanval. Een uitbarsting van woede of ongeduld laat meestal meer zien van onze zondige begeerte dan van Christus. Wraak komt aan God toe (Rom. 12:19).

Jef De Vriese