Profeten gezocht

Henk Schouten • 81 - 2005/06 • Uitgave: 11
Profeten gezochtDe drie V’s: Verzoening, Vervulling, Verwachting staan op de voorpagina van ons blad. Misschien zouden we de V van Verleiding er aan moeten toevoegen.

Eén van de kenmerken van de eindtijd immers is dat er verleiding zal zijn. Het woord van de Here Jezus in Mattheüs 24:24 is een ernstige waarschuwing. Het past zeer zeker in onze tijd. Vandaag signaleren we meer dan ooit dat kerken en geloofsgemeenschappen het Woord loslaten. We zijn op weg naar de valse kerk van de eindtijd.

Het moeilijke van verleiding is de subtiele toonzetting, gelijk aan het gelispel van satan in de Hof toen hij Adam en Eva van de waarheid wegtrok. De gevolgen waren dramatisch. Het is niet leuk om tegen de verleiding te waarschuwen. Het signaleren is een opgave, maar de opgave wordt nog groter wanneer je waarschuwend spreekt. Toch is die waarschuwing nodig, meer dan ooit. Er zijn profeten nodig. Soms moet Het Zoeklicht profetisch zijn.Ds. Henk Schouten

Directeur Het Zoeklicht