Profetie: geen puzzelboek

Feike ter Velde • 78 - 2002/03 • Uitgave: 16
Dit nummer vraagt aandacht voor Babylon. Niet alleen vanwege de actualiteit rond Irak — het vroegere Babel of Babylon. Dat die ontwikkelingen rond Irak er vandaag zijn en dat er ook een grote dreiging van uitgaat voor de wereld, dat is natuurlijk niet toevallig. Hoe de verbanden liggen tussen het Babylon van toen en de wereld van nu wordt hopelijk duidelijk. De grote oordelen over de wereld van de eindtijd, zoals aangekondigd in het laatste bijbelboek, lopen uit op de definitieve val van Babylon. Waarlijk een groots gebeuren in de toekomst met vreugde in de hemel en vrees op de aarde.

Vele denken dat Gods Woord alleen maar beeldende taal spreekt en de oordelen aan ons voorstelt in metaforen en in dichterlijke doem. Dan zouden we gauw met de Bijbel klaar zijn. Dan kun je er kennis van nemen, je kunt de taal bewonderen, diepe bespiegelingen vermoeden, maar verder heeft dan het Woord niet veel te zeggen over onze wereld van vandaag. Maar dat is een grote misvatting. De klemmende beschrijvingen van de wereldwijde oordelen die komen, maar ook over de weg tot eeuwig behoud, zijn helder en voor iedereen te begrijpen.

Dat klemmende appèl dat van de Schrift uitgaat wil ook gehoord worden in ons blad, ook in dit nummer. Het appèl van het profetisch Woord is ook aanwezig in de rijke avonden van onze seminars, waarin de gebeurtenissen van de profetie in geregelde orde uiteen worden gezet. Steeds weer mogen we daarbij horen, dat het zo helder is en zo duidelijk beschreven staat in de Bijbel. Veel reacties van mensen bij onze seminars is ook deze: `Ik heb nooit geweten dat dàt allemaal in de Bijbel staat. Mijn geloof is zo veel rijker geworden en mijn hoop op de toekomst zoveel concreter en verblijdender'.

We hopen en verwachten, dat het lezen van dit nummer u ook helpen zal de dingen van de heilige Schrift — en vooral van het profetisch Woord — beter in het vizier te krijgen. We hopen dat u, na het lezen ervan, ook zult zeggen wat die Hervormde ouderling zei: "Ik snap het allemaal veel beter. Vroeger was de Openbaring voor mij een gesloten boek, nu niet meer". Want de Here heeft ons geen puzzelboek gegeven, toen Hij door de Geest Zijn Woord gaf aan apostelen en profeten.
Er is ook — in deze tijd waarin de Bijbel door de tijdgeest zo ontoegankelijk is gemaakt — weerstand tegen het verstaan van het profetisch Woord. Die weerstand kan van alle, ook onverwachte, kanten komen. Laten we ons daarover niet verbazen. Onze oprichter, broeder Johannes de Heer, werd tot op het bot verguisd, bespot en weggehoond om zijn verkondiging van het profetisch Woord. Later, na zijn dood, werd hem eerherstel gegeven in zijn kerk, de Hervormde kerk, en werd hij `een profeet in eigen land' genoemd.

Moge dit nummer voor velen in deze verwarrende eindtijd een hulp zijn bij het lezen van de Schrift, bij het verstaan van de Boodschap van de Schrift en bij het doorgeven aan anderen van de rijke beloften van de Schrift.

Namens de redactie
FtV