Protest tegen Brits wetsvoorstel

Peter de Haan • 81 - 2005/06 • Uitgave: 7
Protest tegen Brits wetsvoorstelEen Brits wetsvoorstel om aanzet tot haat op godsdienstige gronden, strafbaar te stellen, leidt tot veel protesten bij evangelische christenen. De Britse Evangelische Alliantie zegt dat de nieuwe wet de vrijheid van meningsuiting ondermijnt en interreligieuze spanning creëert.

De wet is vooral bedoeld om te voorkomen dat opgeroepen wordt tot haat tegen bepaalde bevolkingsgroepen, op basis van godsdienstige argumenten. De Britse overheid zegt dat hier vaak misbruik van wordt gemaakt om te ontkomen aan overtreding van de antiracismewetten. Christenen zijn bang dat de wet een verstikkend effect heeft op evangelisatie en de manier waarop christenen hun geloof kunnen delen.

De overheid zegt daarentegen dat deze wet juist bedoeld is om christenen en moslims op dezelfde manier te kunnen beschermen tegen racisme als bijvoorbeeld de Joden en de Sikhs. Het beledigen van de laatste twee groeperingen valt onder racisme, omdat de etnische achtergrond hier een grote rol speelt.