Raadsbesluit

Jef de Vriese • 87 - 2011 • Uitgave: 3
Waar komt al die moeite vandaan? De schepping is niet vrijwillig aan de zinloosheid onderworpen, maar door Hem die haar daaraan onderworpen heeft (Romeinen 8). ‘Hem’ moet geschreven worden met een hoofdletter. Het gaat immers om God, want er is hoop. Adam en Eva hebben gezondigd, de satan was de aanstoker, maar God bepaalde de straf (Genesis 3:17-18), in overeenstemming met wat Hij had voorzegd (Genesis 2:17). De vergankelijkheid is niet alleen een natuurlijk gevolg van de zonde, het is allereerst een raadsbesluit van God. In dit raadsbesluit van God is ook de hoop gewaarborgd (Genesis 3:15).
God behoudt dus de regie van een schepping die vast en zeker geleid wordt naar hoop. Uw lijden is een onderdeel van het algemene lijden van de hele schepping. U bent niet alleen en U bent niet de enige. U hebt huisgenoten, vrienden of collega’s die ook lijden.
Omdat u als christen in een geestelijke strijd bent, is er extra lijden. U kunt van veel strijd verlost worden door gewoon met de wereld te leven. Dan laat de duivel u met rust, dan valt een hele druk en strijd van u af, maar… dan hebt u ook geen deel aan de heerlijkheid die God openbaart aan hen die Hij van tevoren gekend heeft.
Uw leven maakt voor een korte tijd deel uit van de vergankelijkheid (1 Petrus 1:6, 5:10; Openbaring 2:10; 2 Korintiërs 4:17). Straks komt het ‘eeuwig gewicht van heerlijkheid’ en wordt u toegerust, bevestigd, versterkt en gefundeerd.

Jef De Vriese