Rabbi Stewart Winograd: Nieuw leven in Wit-Rusland

Jan van Barneveld • 81 - 2005/06 • Uitgave: 15
Rabbi Stewart WinogradNieuw leven in Wit-Rusland
In de voormalige Sovjet Unie zijn tienduizenden Joodse mensen die Jesjoea (de Here Jezus) als Messias hebben aanvaard. Dagelijks komen er meer ‘vroege vruchten’ aan de vijgenboom. Rabbi Stewart Winograd, leider van de Messiaanse synagoge in Minsk, de hoofdstad van Wit Rusland, bemoedigde ons door zijn verhaal.
Eén van de belangrijkste tekenen van de snel naderende eindtijd is het uitlopen van de vijgenboom, Israël. In zijn ‘rede over de laatste dingen’ en in twee gelijkenissen spreekt Jezus over die vijgenboom. In onze tijd loopt de ‘vijgenboom’ uit.Een lange weg

We woonden in New York. Mijn moeder is orthodox Joods. Mijn vader is ook Jood maar deed nergens aan. In 1977 - ik was toen 24 jaar - vertelde iemand mij over Jezus. Ik kende de Tenach (OT) niet goed en van het Brith Chadasha (Nieuwe Verbond) wist ik helemaal niets. Ik ging de Bijbel intensief bestuderen. Gods Heilige Geest begon mij te overtuigen. Tenslotte kwam ik op hetzelfde punt als Thomas, die tegen Jesjoea zei: ‘Mijn Here en mijn God’. Omdat mijn voorouders uit Oost Europa kwamen, kreeg ik veel interesse in die gebieden. Intussen werd mijn huwelijk met Chantal gezegend met vier kinderen. Pas in 1989 kregen we een duidelijke roeping voor Oost Europa. Die roeping werd herhaaldelijk op wonderlijke wijzen bevestigd. De duidelijkste bevestiging kwam tijdens een Messiaans festival in Minsk, in 1994. Dus begonnen we daar in 1995 met Sabbatbijeenkomsten thuis. We spraken over het Evangelie en over het herstel van het Joodse leven dat door de vele jaren communisme was vernietigd. Nu zijn er meer dan 400 volgelingen van Jesjoea. De helft van hen is Jood en de andere helft bestaat uit ‘gelovigen-uit-de-volken’.Samenkomsten

De sabbatdiensten zijn levendig en enthousiast. Er is veel jeugd. Dat is in de meeste Messiaanse gemeenten het geval. Bijvoorbeeld de gemeente in Riga, de hoofdstad van Letland, bestaat voor ruim 40% uit jongeren tussen 16 en 25 jaar. We vieren de bijbelse feesten, zoals voorgeschreven in Leviticus 23, zoals Jesjoea ze vierde. We brengen de Joodse Messias op een Joodse wijze aan het Joodse volk. Dit trekt onze Joodse mensen aan. En zo moet het ook. Want Jesjoea is geboren uit een Joodse moeder. Werd als een orthodox Joodse jongen opgevoed met de Torah. Hij leefde als een Jood en sprak als een Joodse rabbijn. Wij leggen onze Joodse broers en zusters uit dat het aanvaarden van Jesjoea als Messias en Heer het meest Joodse is wat ze kunnen doen. De Chabad, een actieve orthodox Joodse groep ergert zich hier enorm aan, want zij zien de Joodse Orthodoxie als de legitieme voortzetting van het Judaïsme. Van hen komt dus tegenstand. Maar wij gaan rustig door, vieren de zeven bijbelse feesten, verheugen ons op de sabbatsamenkomsten waar momenteel meer dan 200 mensen komen.Jagers en vissers

Evenals in de rest van Rusland is er ook antisemitisme in Wit Rusland. Gelukkig niet zo erg als in bijvoorbeeld de Oekraïne. Maar de antisemitische jagers kunnen elk moment losbreken. Wie zijn de ‘vissers’ uit Jeremia 16:16? Meestal worden Joodse en Christen-zionisten als de vissers gezien. Want zij moedigden de Joden aan om ‘op Aliyah’ (naar Israël) te gaan. Maar ook wij zijn ‘vissers’. Heeft Jesjoea ons niet ‘vissers van mensen’ genoemd? Wij vissen Joodse mensen en ook voor die ‘vissen’ zal een weg gebaand worden naar Israël. Onze dochter van 23 is ons al voorgegaan. Zij woont nu in Israël. Wij mogen middenin de machtige stroom van Gods profetisch handelen in deze tijd staan.Oekraïne

In buurland Oekraïne wonen nog ongeveer 500.000 Joden. Veel meer dan de 25.000 geregistreerde Joden in Wit Rusland. Er zijn nu ongeveer 50 Messiaanse gemeenten, maar dit aantal groeit snel. Het ledenaantal varieert van 10 tot ver over de 1000. Er zijn er echter meer, want veel Messiaanse groepen registreren zich als protestants kerkgenootschap. Dit om niet de aandacht van antisemitische ‘Christenen’ en van anti-Messiaanse Joden te trekken. Men is zelfs zo voorzichtig dat het in grote gemeenten verboden is te fotograferen. Ze zijn ook bang om, als men ‘op aliyah’ wil gaan, als Christen herkend te worden en dat dan het Israëlische staatsburgerschap zal worden geweigerd. Ook in Oekraïne is er een enorme groei. Een jonge gelovige Sasha (25) legt uit, dat ze zich aangetrokken voelde door de Messiaanse gemeenschap door het Joodse karakter. Ze wist helemaal niets van het Joodse geloof en de tradities voordat ze in 1998 met die gemeente in aanraking kwam. Nu begrijpt ze pas ‘wat Judaïsme werkelijk is en Wie de Messias echt is’. Haar verhaal is karakteristiek voor veel Messiaans-Joodse mensen.Vol activiteiten

Het kan niet anders dan dat een levende gemeente bruist van activiteiten. We gaan uit van wat het Woord zegt in Jesaja 58:7-9. Voor de hongerigen brood breken. Zorg voor arme zwervelingen. Naakten van kleding voorzien. Omzien naar je eigen broeders en zusters.Troost

In de oorlog zijn 800.000 Joden uit Wit Rusland door de Nazi’s omgebracht. Veel overlevenden leven in zeer armoedige omstandigheden. Er is ook geestelijke nood onder hen. In samenwerking met de Joodse Organisatie voor Overlevenden van de Holocaust helpen we met voedsel, kleding, medicijnen en andere basisartikelen. Er is ook een aparte Alef groep van oorlogsslachtoffers, die geïnteresseerd zijn in het goede nieuws van Jesjoea. Eén van de drijvende krachten is Nella, die met haar zusje de Holocaust overleefde. Zij werd hoogleraar in de chemie in Minsk en een overtuigde atheïst. Een reis naar Israël was aanleiding dat er iets ging knagen aan die overtuiging en in 1999 aanvaardde zij in een Messiaanse samenkomst Jesjoea als Messias. Nu helpt ze met de Alefgroep en is onlangs een nieuwe groep bij haar thuis begonnen.Gezinshulp

Er heerst grote armoede in Wit Rusland. Losgeslagen gezinnen. Vaders die hun gezinnen in de steek hebben gelaten. We helpen meer dan 40 gezinnen totdat ze weer op eigen benen kunnen staan. Onze dochter Mirjam heeft een sponsorprogramma opgezet. Voor ongeveer $ 30 per maand kunnen we zo’n gezin helpen.Chernobyl

In 1986 gebeurde het vreselijke ongeval met de kernreactor in Chernobyl. Een groot deel van de grond en de lucht van Wit Rusland werd vergiftigd door radioactiviteit. Een extreem grote golf van jeugdkanker ging als een plaag over het land. Van de groep van 170 mannen die gestuurd werden de brand te bedwingen zijn er nog maar 62 in leven. Arkady Arkhotin, een Joodse man, had de leiding over dat team. Hij was communistisch atheïst, maar werd later gelovige in Jesjoea Messias. Hij lijdt aan maagkanker, maar heeft nog energie genoeg om het hulpprogramma voor overlevenden en hun gezinnen te leiden. In totaal worden 200 gezinnen geholpen.Kinderhulp

Is essentieel in een land met zoveel weeshuizen en zieke kinderen. Bezaleël Hulp Coöperatie is een creatief project om kunstenaars te stimuleren hun gaven te gebruiken. Nu al zijn er 20 kunstenaars actief in de groep. De Nederlandse stichting Shalom Network Nl te Amerongen vertegenwoordigt onze gemeente in Minsk en alle gemeenten die bij het Shalom Network (een koepel van Oost Europese Messiaanse gemeenten) zijn aangesloten. Antien Ninaber geeft u graag meer inlichtingen.Jan van BarneveldEmail: info@shalomnetwork.nl

Telefoon: 06-54 375 321

Het rekeningnummer van de Stichting is: 3113 44 461.