Red onze kinderen! Demonie in de rockmuziek

Feike ter Velde • 80 - 2004/05 • Uitgave: 21
Red onze kinderen!

- Demonie in de rockmuziek -Er wordt een terroristische aanslag gepleegd op de geesten van onze kinderen. Ze worden in gijzeling genomen, gevankelijk weggevoerd en verwijderd van de ouders. Door demonen worden ze verward en later soms gedwongen tot moord, seksuele schanddaden en de meest ondenkbare gruwelpraktijken. Het medium door middel waarvan deze dingen tot de geest van kinderen komt is de pop- en rockmuziek. Een griezelige ontwikkeling. Er moet alarm geslagen worden.
Op 20 april 1999 kwamen twee scholieren, Dylan Klebald (17) en Eric Harris (18), hun schoolklas in het Amerikaanse Columbine binnen, schoten met een automatisch wapen tal van klasgenoten neer, liepen door naar de bibliotheek en doodden nog een aantal kinderen. Binnen enkele minuten stierven 17 schoolkinderen in de leeftijd van 15 tot 17 jaar en een lerares en raakten 23 scholieren gewond. Dylan Klebald had eerder verklaard dat hij dit moest doen; stemmen in zijn hoofd hadden hem de opdracht gegeven. Beide daders pleegden na 16 minuten terreur, opgesloten op de bovenverdieping van het schoolgebouw met de toegesnelde politie op de hielen, zelfmoord. Een natie geschokt, de wereld verbijsterd. Hoe konden twee jonge mensen tot zoiets komen? Psychiaters en psychologen lieten er hun theorieën op los. Een indringende vraag die men niet eerlijk wenst of durft beantwoorden. Want wie moeten er dan terecht staan als medeverantwoordelijk of zelfs: mededaders. Het antwoord lijkt echter eenvoudig: de lieden van de pop- en rockmuziek.


Vorig jaar werd ons land bezocht door een Amerikaanse predikant, Joe Schimmel, die op verschillende plaatsen bijeenkomsten hield over de gevaren van de rockmuziek. Hij heeft diepgaand onderzoek gedaan en komt tot schokkende feiten, die hij toont op een videoband. De grootste artiesten verklaren openlijk in interviews, dat ze hun ziel hebben verkocht aan de duivel ten behoeve van een wereldcarriére in de rockmuziek. Er zijn ‘artiesten’ die verklaren dat, zodra ze het podium op gaan, er een geest meegaat die de leiding in muziek en teksten overneemt. Die teksten gaan tot het oproepen tot moord, het afslachten van mensen, criminaliteit en opstand tegen alle gezag en alle regels. Zo zegt de wereldberoemde ‘rapper’ Eminem in zijn nummer "Role Model" teksten als: "Doe wat ik zeg, rook wiet, slik pillen, ga van school, moord en drink". In een andere rap suggereert de man dat hij naar Columbine terug zou willen om nog meer kinderen te vermoorden. "Ik zet er zeven op een rij en ruim een school met pestkoppen in één keer op".Deze bezeten man heeft een ‘clip’ gemaakt waarin hij toont dat hij zijn vrouw heeft vermoord. Hij hoort haar roggelend in het bloed sterven op de achterbank van zijn auto. Samen met zijn zoontje van een jaar of vier gooit hij het lichaam, verzwaard met stenen, in de rivier en zegt: "Zo nu zijn we eindelijk vrij".Terwijl ik dit neerschrijf voel ik de weerzin ertegen. Ouders en grootouders moeten echter weten hoe ernstig dit is en waar hun kinderen en kleinkinderen, zonder dat men het weet, hoort en verstaat, naar kijken en luisteren. Het komt rechtstreeks uit de diepste satanische duisternis. Satanisten en duivelaanbidders verklaren openlijk dat zij de geestelijke krachten leveren aan deze rockmuzikanten. De popzanger Jimmy Hendrix zei: "Met mijn muziek hypnotiseer ik mensen. Op hun zwakste momenten kan ik mijn boodschap overbrengen in hun onderbewustzijn". Satanist Rex Church verklaart voor de camera dat hij doet aan ‘Esthetisch terrorisme’. Hij verklaart: "Door muziek kunnen we het christendom vernietigen". Rachel Scott, een mooi meisje van 16 jaar werd in Columbine door Klebald en Harris vermoord, omdat ze christen was. Vlak voordat ze haar door het hoofd schoten vroegen ze haar het geloof af te zweren, wat ze weigerde. De twee bezeten moordenaars hadden van de muziek geleerd het christelijk geloof dodelijk te haten. Popzanger en satanist Marilyn Manson roept onder luid gejuich van tienduizenden aanwezigen: "Het is mijn taak het christendom te vernietigen, zodat we niet langer onder de tirannie van dat christelijke fascisme hoeven te leven. Het einde van het christendom is in zicht". En duizenden juichten alsof de grootste overwinning was behaald.Satanisten beroepen zich op de duivelsaanbidder Aleister Crowley (1875-1947). Zij zeggen zich erop toe te leggen dat vooral kinderen zo jong mogelijk van hun ouders worden vervreemd, want het gezin is de plaats van de tirannie. Sinds de omslag in onze cultuur in de jaren ‘60 zijn er in de Verenigde Staten jaarlijks zo’n 1500 kinderen die een moord plegen en worden ca. 190.000 tienermeisjes geaborteerd om de rest van hun leven zwaar beschadigd hun weg te gaan. De Amerikaanse drugsgoeroe Timothy Leary verklaart brutaalweg: "Ik maak Crowley’s taak af. Ik moet de jeugd klaarmaken voor de antichrist".Deze zieke geesten bedreigen de kinderen van onze samenleving en daarmee de samenleving zelf. Ze zetten aan tot allerlei geweld en seksuele uitspattingen, zoals we die de laatste decennia over onze Westerse wereld hebben zien komen. Alle geflirt, ook van christenen, kerken en organisaties met de zonde van deze zieke wereld geschiedt vanuit een loslaten van de Bijbel. Aanvaarding van homoseksualiteit en het goedpraten ervan, zogenaamd vanuit humanitaire compassie komt uit diezelfde geest voort als door wie deze lieden uit de rockwereld worden geïnspireerd. Het is ‘de geest der wereld’ - geest in de letterlijke zin van het woord, het is ‘de overste van deze wereld’. Het zijn de boze geesten in de hemelse gewesten, waarover Paulus spreekt (Ef. 6). Een poging deze verdwaalde christenen terug te roepen tot Gods Woord heeft bijna nooit effect. Christenen die de Weg hebben verlaten raken steeds dieper in de duisternis waarin zij ook anderen trachten mee te slepen. We zien het vandaag voor onze ogen gebeuren. Daarom moet er een dam geslagen worden.Feike ter Velde