Regenboog

Peter de Haan • 85 - 2009 • Uitgave: 17
Komt er dan nóg een zondvloed? Wie het verhaal van Noach een beetje kent, weet het antwoord. In Genesis 9 lezen we over het verbond dat God sluit met Noach, waarbij Hij belooft dat ‘de wateren niet weer tot een vloed zullen worden om al wat leeft te verderven.´ Toch staat deze zin op de poster van de komende Maranathadag, die op zaterdag 12 september in Doorn wordt gehouden.
We worden wel overspoeld door een steeds groter wordende stroom in de samenleving die het christelijk geloof in de hoek zetten als intolerant en discriminerend. Afkeurende reacties van bijvoorbeeld de Gay Pride Parade, een botenoptocht die begin deze maand in Amsterdam werd gehouden, worden gezien en benoemd als discriminerend.
Kerken vinden het ook steeds moeilijker om homostellen toe te laten als lid, of aan het Heilig Avondmaal. Dit wordt al snel bedekt onder de mantel van Gods liefde. Ds. Theo Niemeijer beantwoordt hierover een ingezonden vraag. Feike ter Velde beschrijft deze ontwikkeling van een steeds anti-christelijker wordende samenleving. De Kerk (over de hele breedte) buigt haar standpunten steeds verder naar wat maatschappelijk wenselijk is. Een Bijbelse leefwijze wordt al te moeilijk gezien, dus wordt er gezocht naar wat menselijk gezien haalbaar is. Dus wordt er over samenwonen en echtscheiding maar niet meer al te moeilijk gedaan.
Het wordt steeds lastiger om tegen de stroom in te roeien. Maar toch is daar steeds die regenboog, die ons laat zien dat God vasthoudt aan Zijn verbond met alles wat leeft, met de hele schepping, zoals we in dit Zoeklicht kunnen lezen. We staan er niet alleen voor. Bovendien mogen we weten dat de Here onze ‘Machseh’, schuilplaats is.

Peter de Haan
Eindredacteur Het Zoeklicht