Roeping in Ninevé

Jef de Vriese • 85 - 2009 • Uitgave: 23
Ben je net als Jona naar Jafo voor een reisje met opwinding. Een nieuwe uitdaging, die niet voortkomt uit het spreken van God, maar uit een hart dat ontevreden is met de gang van zaken en dat bevestiging zoekt voor het eigen denken? Je wil liever niet de dagelijks routine van de herder die zijn schapen weidt, voedsel zoekt, water geeft, de stal uitmest, de wilde dieren te lijf gaat en doodmoe in slaap valt om de volgende dag precies hetzelfde te doen. Je denkt: “Tijd voor verandering!”
Bediening is fantastisch, maar de plaats waar wij ze doen is dat niet. Het is te midden van de zonde van mensen, vol problemen die interessanter zijn om er gecontroleerde hulpverleningstechnieken op los te laten dan om er de confrontatie met de zonde in te zoeken en die in Jezus’ naam aan te gaan. De plaats van onze bediening is Ninevé:
Zoals David was opgescheept met zijn wildemannen die zich rond hem verzamelden: ontevreden, nergens thuis.
Zoals de boer, waar Jezus over vertelt, die merkt dat er onkruid tussen de tarwe is gezaaid.
Zoals Mozes, die op stap is met een volk dat uitmunt in klagen en met naaste medewerkers die vinden dat hij niet moet denken dat hij de enige is die Gods stem verstaat.
Zoals Paulus, opgejaagd door de Joden en verlaten door medebroeders.
Zoals Noach, die een boot bouwt op het droge.
Zoals jij en het plekje waar jij licht mag brengen in de duisternis…
Juist daar wil God jou vruchtbaar maken!

Jef De Vriese