Rondom Jezus…

Peter de Haan • 86 - 2010 • Uitgave: 25/26
Het lijkt wel of ze de laatste jaren weer wat vaker te zien zijn: kerststallen. Grote en kleine, houten, kunststof en levende stallen, waarin de geboorte van het kindje Jezus wordt voorgesteld. Om de kribbe zien we dan Jozef en Maria, de herders en wijzen staan. Het ziet er allemaal idyllisch uit. Maar was dat ook zo?
In dit kerstnummer van Het Zoeklicht laten we zien dat deze mensen om de kribbe heen ons meer te vertellen hebben dan het romantisch aandoende plaatje doet vermoeden. Zo heeft het verhaal van de wijzen, die echt niet gelijk met de herders in de stal waren, ook een profetische dimensie. Zij letten op de tekenen van de tijd. De herders blijken ook een bijzondere taak te hebben, die Kerst met Pasen verbindt. Het verhaal van Jozef en Maria, op de ezel naar Bethlehem en de volle herbergen is bekend. Maar heeft u er al eens bij stilgestaan dat God niet alleen Maria als moeder, maar ook Jozef met grote zorg als vader heeft uitgezocht voor Zijn Zoon.
Dit kerstnummer begint met de verbinding tussen het Oude en het Nieuwe Testament: Johannes de Doper. Net als de laatste man die we bespreken, Simeon, keek hij uit naar de komst van de Messias.
Kijkt u naar Hem uit? Hij ziet zeker naar u om.

Peter de Haan
Eindredacteur Het Zoeklicht