Rust

Peter de Haan • 84 - 2008 • Uitgave: 14/15
Vakantie is eigenlijk bedoeld om uit te rusten, bij te komen van een periode van werk. Daardoor kun je weer met hernieuwde energie aan de slag. Even de zinnen verzetten, misschien in een andere omgeving, door afstand te nemen van de dagelijkse werkzaamheden. We zien al bij de schepping dat de Here God rust heeft ingebouwd. Rust als beloning voor arbeid, zo bepaalt de Here.
God gebiedt de mens op meerdere plaatsen in de Bijbel om te rusten. Gieneke van Veen laat zien dat dit geen kille wet was, maar een liefdevolle zorgmaatregel met een speciaal doel: gedenken wat God voor ons heeft gedaan. Wanneer de waan van de dag, de dagelijkse routine, de sociale contacten (hoe belangrijk die ook zijn) ons leven in de greep houden, hoe kunnen we dan tijd hebben voor/met onze Here en Zijn daden in ons leven gedenken? Gelukkig wil Hij ons Zijn rust geven, ons losmaken van de gedachten die ons bezig houden.
Toch zetten we u met dit nummer ook weer aan het denken. Niet alleen is er een studie te vinden van Willem Ouweneel over de Persoon en het werk van Jezus Christus. Zoals u inmiddels van ons gewend bent, hebben we ook weer een pittige Bijbelquiz van Jan van Barneveld. U leest in Het Zoeklicht veel over de Bijbelse profetieën, maar wat weet u over de profeten zelf? Overigens, dat denken en geloven heel goed samen kunnen gaan, dat zien we in het artikel over de bekende wetenschappers Johannes Keppler, Blaise Pascal en Isaac Newton, die overtuigd christen waren.
Een mooi zomernummer om te lezen in de tijd van rust die God u geeft.

Peter de Haan
Eindredacteur Het Zoeklicht