Samen leven, maar hoe?

Feike ter Velde • 80 - 2004/05 • Uitgave: 18
Samen leven, maar hoe?Ons land werd opgeschrikt door een gruwelijke rituele moord op een Nederlander, die door islamieten in ons land als vijand werd gezien. Over het slachtoffer, Theo van Gogh, is veel gesproken in de media, vooral als zou hij de held zijn van de vrijheid van meningsuiting. Gelukkig is niet iedereen het met die typering eens. Hij beledigde en vernederde niet alleen moslims, maar alles en iedereen, ook christenen, joden en politici, met de meest kwetsende kwalificaties. Hij was een nihilist, zoals veel moderne schrijvers, die voor hem een bron van inspiratie waren. Hij vond zijn identiteit in het lege en inhoudsloze. Alles wat idealistisch gedreven was, anders dan zijn eigen geestelijke leegheid, was doelwit van zijn verbale dolksteken. Dat gaat gauw vervelen en werkt uiteindelijk alleen nog maar ergernis uit. Maar daarmee is de religieuze moord niet, en kan nooit, worden gerechtvaardigd of ook maar enigszins worden goedgepraat. De moordenaar moet demonisch zijn bezeten. Hij beweert dat "de Nederlandse politiek gedomineerd wordt door Joden, die een product zijn van de Talmud". Onvoorstelbare dingen worden gezegd over Joden, als in de jaren ’30 in Nazi-Duitsland en zoals nu nog te horen en te zien is op de televisie in moslimlanden als Egypte, Jordanië en Saoedi-Arabië. Het zwaard van de Islam wordt gehanteerd in de brief van Mohammed B. Dat is hetzelfde zwaard als waardoor destijds de kerk in Noord-Afrika werd vernietigd. Waarlijk een griezelige gedachte dat er mensen in ons land en in heel Europa rondlopen met religieus-fascistische denkbeelden. Het is snel gegaan met de ontwikkelingen in Nederland, waarover we reeds lange tijd geleden in ons blad schreven.Het is diep verwerpelijk dat reactionaire figuren moskeeën en islamitische scholen in brand steken. Zij bedienen zich van dezelfde gruwelmethoden als Mohammed B. en zijn fanatieke moslimvrienden. Moslims wonen nu eenmaal hier en moeten in vrijheid hun geloof kunnen beleven. Daarbij zijn hoofddoeken voor meisjes op school echt niet nodig, want dat mag in Marokko ook niet. Vrouwenbesnijdenis, waarover ook veel is te doen, is niet een islamitisch probleem, want de koran spreekt daar niet over. Dat is een veel ouder gebruik dan de koran oud is, want die stamt uit de 7e eeuw.We moeten vrezen dat de geest uit de fles is en er meer problemen zullen volgen. De ‘politieke islam’, zoals we het gemakshalve misschien wel moeten noemen in navolging van de Iraniër Mr. Drs. Afshin Ellian, universitair docent in Amsterdam, is het grote probleem. Zij heeft een strak programma tot vernietiging van de hele westerse wereld. Een islamiet leeft hier – naar de maatstaf van de koran – in een ‘huis van oorlog’. Men roept hier heel hard dat de islam een religie is van vrede, maar dat geldt, alweer volgens de koran, alleen daar waar de ‘sjaria’ – de islamitische rechtspraak, wordt toegepast. Interviewers in de media, zouden zich meer moeten verdiepen in de leer, om de juiste vragen te kunnen stellen aan moslims en dan ook door te vragen. Ook voor de moslim is het wonen in het Westen eigenlijk een tragiek. Hij voelt zich vaak tekort gedaan, omdat hij ziet dat zijn ‘normen’ anders liggen. Men vlucht in de groep. Uitzonderingen daar gelaten is er praktisch geen contact met Nederlanders. Inburgering mislukt daarom. De multiculturele samenleving blijft een utopie. Wie niet die werkelijkheid onder ogen ziet, ook in de politiek, spreekt holle woorden. En daar ligt het probleem dat ons allen boven het hoofd groeit, ook de moslims in ons land.Namens de redactie

ftv