Satanskind is nu christelijk prediker

Red. Feike ter Velde • 78 - 2002/03 • Uitgave: 6/7
WASHINGTON
De zoon van de beruchte Amerikaanse stichter van de Satanskerk, Anthony LaVey, is nu christelijk voorganger. Deze Jess LaVey (33) werd twee jaar na het oprichten van de Satanskerk, op Zwarte Zaterdag' 1966, geboren. Hij is in die satanskerk ritueel misbruikt en moest later zijn vader opvolgen als hogepriester. Als knaap van tien koos hij al voor het christelijk geloof via een bijbelcursus. Op zijn veertiende vond hij een christelijke gemeente en werd hij bevrijd van demonen. Een jaar later verliet hij het ouderlijk huis. Hij is nu predikant in Californië en waarschuwt tegen de gevaren van het occultisme.