Schepper en Redder

Peter de Haan • 85 - 2009 • Uitgave: 12
Het zal u niet ontgaan zijn, 2009 is zowel het jaar van Calvijn als Darwin. Beiden hebben nog steeds een grote invloed op onze cultuur. Maar waar de één zich verzette tegen de opkomende kracht van het humanisme, het geloof in de mens, zorgde de ander voor een ‘wetenschappelijke’ theorie die het humanisme nog meer basis gaf. Calvijn richtte zich op God en Zijn Woord, waar Darwin in zijn theorie God buitensloot. Feike ter Velde wijst op nog een persoon waar 2009 een jubileumjaar voor is: de componist Haydn. Laat zijn grootste werk nu net over de schepping gaan.
Nu staat het geloof in deze samenleving toch al onder druk. Mede door de opkomst van de islam wordt geloof door sommigen als iets gevaarlijks gezien, of iets dat in ieder geval privé moet blijven. Achterin dit nummer kunt u lezen over de strijd van de Antitheïsten (‘tegen God’). Deze stroming uit Amerika krijgt ook in Europa steeds meer voet aan de grond. Denk maar terug aan de teksten die eerder dit jaar op Engelse bussen stonden: ‘Er is waarschijnlijk geen God. Durf zelf te denken.’
Nu zijn er ook christenen die denken dat de Here God en Allah één en dezelfde persoon zijn. Hans Kruisman gaat in twee artikelen op die stelling in en wijst op Elia, die een overeenkomstig probleem had. Gastschrijver Jenö Sebök heeft het over de afwijzing van Jezus als Messias door de Joden, het bewijs dat de profetieën in Hem echt vervuld zijn. Ook Gert van de Weerd heeft het over deze ‘verrassende ontwikkeling in Gods heilsplan’, waardoor er redding is voor hen die Jezus als hun Verlosser zullen aannemen. Heeft u dat al gedaan?

Peter de Haan
Eindredacteur Het Zoeklicht