Schepping en toekomst

Peter de Haan • 85 - 2009 • Uitgave: 5
Eén onderwerp dat de laatste tijd veel stof doet opwaaien, is de discussie over schepping en evolutie. In het vorige nummer schreef Henk Schouten al een commentaar over de waarde van de handtekening van Andries Knevel. Nu is het in de wetenschap vaak zo dat één antwoord minstens twee nieuwe vragen oproept. Henk Schouten vroeg zich in het vorige nummer af waar de zevendaagse weken vandaan komen. Die vinden we alleen terug in Gods Woord, te beginnen bij de schepping.
Gieneke van Veen-Vrolijk gaat daar in dit nummer verder op in. Zij heeft het over de Shabbat, de dag dat God stopte, rustte na zes scheppingsdagen. Feike ter Velde wijdt de Tijdspiegel aan het gedoe over schepping en evolutie. Evolutiegeloof brengt ons in een wereldsysteem waarin de schepping zichzelf heeft geschapen. Zo’n systeem laat de mens aan zichzelf over en biedt geen (nood)uitgang. De huidige toestand van de wereld laat zien waar dat toe leidt. Ter Velde wijst er tot slot op dat er een belangrijke taak voor ons is. We zijn geroepen het Evangelie van Gods genade én Gods toekomst met de mens en de wereld te verkondigen!
Als christen hoeven we niet bezorgd te zijn voor de toekomst. Els ter Welle wijst ons op Matteüs 6:34, waar staat: ‘Maakt u dan niet bezorgd tegen de dag van morgen…’ De dienst aan de Here moet onze eerste zorg zijn. Als dat het geval is, zal Hij ons geven wat we nodig hebben. Dit ontslaat ons er niet van vooruit te kijken en maatregelen te treffen voor moeilijke tijden, maar we weten dat alles wat er gebeurt onder Gods controle staat.

Peter de Haan
Eindredacteur Het Zoeklicht