Senator bekritiseerd Obama’s druk op Israël

Peter de Haan • 85 - 2009 • Uitgave: 14/15
Senator Harry Reid, leider van de Democraten in de Amerikaanse Senaat, heeft in een brief naar president Obama kritiek geuit op de druk die de president op Israël legt in het vredesproces, aldus Israel Today. Reid stelt dat Israël inmiddels aan de meeste verplichtingen voldaan heeft, terwijl de Palestijnen na vijftien jaar nog niet eens aan basisvoorwaarde hebben voldaan: erkennen dat de Joodse staat bestaansrecht heeft en het stoppen van het anti-Israëlische Palestijnse terrorisme. President Obama heeft Israël dit jaar meermaals opgeroepen om te stoppen met de bouw van nederzettingen in Judea en Samaria, zodat het vredesproces weer op gang kan worden gebracht. Verder corrigeerde senator Reid de president op het punt van het bestaansrecht van de staat Israël. ‘Die basis is niet de holocaust, maar het historische koninkrijk dat meer dan 3000 jaar geleden werd gesticht.’