SGP-jongeren: islamisering vraagt om eerlijk debat

Peter de Haan • 84 - 2008 • Uitgave: 9
Het debat naar aanleiding van ‘Fitna’, de film van Geert Wilders, is volgens SGP-jongeren voorzitter Jan Kloosterman verkeerd gevoerd: “Opnieuw debatteerde men teveel over de manier van spreken. Dit leidt af van het benoemen van de reële, donkere en gewelddadige kanten die de islam wel degelijk kent.” Kloosterman wijst er op dat er naast de onmiskenbare zorg ook ruimte moet zijn voor de nuance. Deze is vertroebeld door de generalisaties in het debat.

De SGP-jongeren zien graag een blijvend en inhoudelijk debat over de islam. ‘Zelfs al radicaliseert er maar een fractie van de 850.000 moslims, dan is het reëel om over die dreiging en problematiek te spreken. Niet omdat de angst voor de moslims regeert, maar wel omdat de zorg over islamisering van Nederland complex is en ons bezighoudt.’