Simeon proclameert

Jan van Barneveld • 80 - 2004/05 • Uitgave: 20
Simeon proclameertIn bijzondere tijden zijn er ook bijzondere profetische proclamaties van de Here God. Dit was bij de geboorte van Jezus het geval. Het gebeurt ook nu, in de tijd vlak voor Zijn wederkomst. Welke belangrijke en indringende boodschappen voor 2005 komen via de profetie van Simeon tot ons?Licht tot openbaring voor de volken

Het licht van het Evangelie is ons toevertrouwd. ‘Jullie zijn het licht van de wereld’ zegt Jezus via zijn discipelen tegen ons. Wij hebben een Lamp die angstige mensen licht en antwoorden geeft in deze duistere tijd. We moeten dat licht moedig en vrijmoedig laten schijnen en ons niet in een hoek laten wegdrukken. Wij hebben het Woord, dat vast is. Als we de moed hebben te spreken en te handelen naar dat Woord, zullen we resultaten zien die bij dat Woord horen. Er komt dan wel tegenspraak. Ook dat heeft Simeon voorzegd. Soms zal er zelfs een zwaard door onze ziel gaan. Maar het Licht moet schijnen! Eerst moet ‘aan alle volken het Evangelie gepredikt worden’ (Marcus 13:10). Denk niet dat de Heer terugkomt voordat de Gemeente dit werk heeft gedaan. De zeer intensieve prediking en buitengewone groei van het evangelie in veel landen, is een teken dat de Heer haast maakt. Het Licht schijnt zelfs over de Islam en veel Moslims gaan inzien wie Jezus is: De Zoon van de levende God en Verzoener van onze zonden. De indringende boodschap die deze Kerst via Simeon tot ons komt is: Gemeente, wees bezig met het verspreiden van het Licht. Dat sprak de Heer bij de eerste komst van Jezus en dat is de boodschap die voor 2005 tot ons komt. Voordat Hij terugkomt moet de Taak gedaan zijn. Voordat die vreselijke eindtijd aanbreekt moeten alle volken weten dat er een Weg is die naar het Leven leidt.Heerlijkheid voor Israël

Een ander signaal van de Almachtige is het herstel van Israël. Dat zien we voor onze ogen gebeuren. Israël, dat eeuwenlang een woestenij was, bloeit nu weer. Zoals profeten eeuwen geleden hebben voorzegd. Er is strijd om het land. Volgens het profetische woord. Het Joodse volk is uit alle landen teruggekomen naar het Beloofde Land. Precies zoals het in de Bijbel voorzegd is. Nog steeds komen ze terug. We leven, net als Simeon, in profetische tijden. Hij zag Gods Licht voor de volken èn heerlijkheid voor Israël. Wat zag hij? Een arm, jong stel met een baby’tje van net 40 dagen oud. Wat zag hij in zijn geloof als profeet? Heerlijkheid voor ‘uw volk Israël’, voor Gods volk! We zien nu het begin van Gods verlossing voor Israël. De eerste stappen naar het doel van de God van Israël: ‘Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de HERE is op u’ (Jesaja 60:1). Weer komt er een indringende boodschap van de HERE op ons af. Want Paulus zegt tegen ons: ‘In Hem zijt ook gij verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, die een onderpand is van onze erfenis, tot verlossing van het volk dat Hij Zich verworven heeft, tot lof van zijn heerlijkheid’ (Epheziërs 1:14,15). De Heilige Geest is ons geschonken. Waartoe? Als ‘onderpand’ voor onze erfenis èn voor de verlossing en de komende heerlijkheid van Gods volk Israël. Dus ook hier ligt een belangrijke taak voor ons als Gemeente.Donkere dagen

Simeon voorzag ook dat het Kindje, dat hij in zijn armen had, zou worden ‘tot een teken dat weersproken wordt’. ‘Hij was veracht en wij hebben Hem niet geacht’ (Jesaja 53:3). Hij wordt in onze tijd steeds meer en steeds harder weersproken en veracht. De E.U. wil niets van het Christelijke geloof weten. Vervolgingen nemen wereldwijd toe. Israël en het herstel van Israël dat we nu meemaken zijn ook tekens die, helaas ook door veel belijdende Christenen, weersproken worden. Israël, de ‘andere knecht van de Here’ (zie Lucas 1:54) wordt bedreigd door bijna de hele wereld. De E.U. ontwikkelt zelfs plannen om een ‘vredesmacht’ in Israël te stationeren. Maar de God van Abraham, Izak en Jacob heeft andere plannen: ‘Heerlijkheid voor zijn volk Israël!’ Op de gevaarlijke weg naar dat grote doel van God wordt onze medewerking verwacht. Want wij zijn gered opdat ‘door de u betoonde ontferming ook zij thans ontferming zouden vinden’(Romeinen 11:31). Door Simeon herinnert de Heer ons eraan dat er voor 2005 twee taken wachten: Evangelieverkondiging en Israël. Als de Gemeente zich gehoorzaam richt op deze prioriteiten van God, is er hoop voor ons land.drs. Jan van Barneveld