Simson, hij die op de zon lijkt (2)

Henk Schouten • 86 - 2010 • Uitgave: 19
Ruim voor de geboorte van Simson had zijn moeder een ontmoeting met een man Gods. Dat lijkt me prachtig. Hebt u wel eens een man Gods ontmoet? Ze zijn er, mannen en vrouwen die zo dicht bij de Here leven, dat de heiligheid haast tastbaar is. Dat zijn inspirerende momenten. Je proeft: ‘Gods Geest is aanwezig’ en dat stimuleert je in je geloofsleven. Eigenlijk zouden we allemaal mannen of vrouwen Gods moeten zijn en zou onze omgeving de tegenwoordigheid van de Here Jezus in ons leven moeten ervaren. Helaas is dat niet altijd zo.

Deze man Gods is echter op heel bijzondere wijze een man Gods. Hij blijkt niet een mens te zijn, maar God zelf die zich op aarde als persoon manifesteert. Er wordt ook gesproken over de engel Gods. Dan gaat het in het Oude Testament altijd om Hem die we in het Nieuwe Testament als onze Here Jezus leren kennen. Niemand kan God zien, maar door de Here Jezus kunnen we zien en leven.

Gemiste kans
Manoah was niet bij de ontmoeting geweest en hoorde niet van de belofte, daarom had hij geen deel aan de vreugde. Dat kan je zomaar overkomen, je was er niet bij toen dat buitengewone gebeurde. Zoiets overkwam ook Thomas. De opgestane Here verscheen aan de discipelen, maar Thomas was elders. We weten niet waar Thomas wel was, we kennen zijn excuus niet, maar door zijn afwezigheid miste hij de blijde en inspirerende ontmoeting met de levende Here. Sommige mensen slaan om allerlei redenen makkelijk een dienst over. Dan hebben ze geen deel aan het bemoedigende en missen de inspiratie van de ontmoeting met de levende Here.
Manoah en Thomas beseften hun gebrek en waren er de volgende keer wel bij. Manoah bad zelfs nadrukkelijk om een ontmoeting met de man Gods en ongetwijfeld zal ook Thomas de week na de eerste verschijning van de Here Jezus intens gebeden hebben. Manoah en Thomas ontvingen daarop ook van de vreugde. Zij werden vervolgens op hun beurt ook mannen Gods. Mannen met geloof en uitstraling, want zij hadden op verschillende wijze de Here gezien en een ontmoeting met de Here laat je niet onveranderd. Hebben wij de Here ontmoet, zijn wij veranderde mensen en hebben we een heilige uitstraling?

Hoe moeten dan de leefwijze en het werk van de jongen zijn? 1
Wanneer we een ontmoeting met de Here Jezus hebben, dan worden we andere mensen. Dan willen we heilige mannen en vrouwen Gods worden. Manoah beseft dat zeer goed. Juist daar waar hij en zijn vrouw verrijkt worden met de belofte van een zoon, zoekt Manoah niet zijn eigen blijdschap. Hij bidt God: hoe moeten we die jongen leren te leven? Hoe moet de jongen zijn leven inrichten? Dat is een prachtig verlangen en mag meer en meer ons verlangen zijn. Wij worden vaak gezegend met kinderen, maar denken we na over hun leefwijze en werk? Ja, we stimuleren hen in hun school en studie. We adviseren hen als ze ouder worden in carrièreplanning.
Spreken we ook met onze kinderen over hun werk en leefwijze voor het aangezicht van de Here? Daar vraagt Manoah naar, want dat is van wezenlijk belang. Niet het fortuin hier op aarde, maar de hemelse zaligheid moet het perspectief zijn. De hemelse toekomst moet ons leven hier en nu bepalen. Hoe moet dan de leefwijze en het werk van de jongen zijn? Manaoh lijkt geen antwoord te krijgen op zijn vraag. Wel wordt hem gezegd hoe zijn vrouw leven moet. Niets onreins, geen bedwelmende drank.
Zit daar niet een diepere betekenis achter? De ouders zijn de voorbeelden voor de kinderen. Kinderen kopiëren hun ouders. Ouders moeten niets onreins bij zich hebben, zich niet door de waan laten bedwelmen. Alleen dan zijn ze inspirerende voorbeelden, dan zijn ouders als mannen en vrouwen Gods en proeven de kinderen hun heiligheid. Dat zal leefwijze en werk van de kinderen bepalen. Wat een kansen en mogelijkheden, wij zijn hun voorbeelden!

De Geest des Heren begon hem aan te drijven 2
Een opmerkelijk zinnetje, de betekenis is echter diep geestelijk. Het woord dat gebruikt wordt voor ‘aandrijven’ heeft een relatie tot een smidswerk. Daar wordt ijzer in het vuur heet gemaakt, zodat de smid dit ijzer op het aambeeld kan vormen tot een nuttig gebruiksvoorwerp. Dat is wat de Heilige Geest is gaan doen met deze jongeman, met Simson. De Here God wil Zijn kinderen, de mensen die geleerd hebben naar Zijn wil te leven en hun werk afstemmen op de weg van de Here, vormen. Soms zijn we lange tijd onderweg vol verlangen om de Here te dienen. Dan kunnen we zomaar tegen dit ‘aandrijvend’ werk van de Geest van God oplopen. Soms is het of we de hamerslagen van de smid hard voelen. Dat is niet leuk, maar Gods Geest wil ons vormen tot gereedschap in Zijn hand. Dan wordt onze leefwijze en ons werk meer tot glorie van God.

Ds. Henk Schouten

1 Richteren 13:12
2 Richteren 13:25