Slavernij

Hans van den Berg • 83 - 2007 • Uitgave: 18
Slavernij‘Leven is als een reis’, las ik ergens. ‘Voor sommigen is het doel van het leven financieel succes, of materiele bezittingen, of hoog op de sociale ladder te komen. Anderen zoeken vrede en bevrediging in drugs of alcohol.’ Wat het ook is, het kan allemaal leiden tot verslaving. Want, ook al meen je er zelf niet bij betrokken te zijn, we leven in een wereld waar slavernij de boventoon voert! Niet zozeer als de slavernij die we kennen uit de vaderlandse geschiedenis en waaraan ons land een behoorlijk negatief aandeel in heeft gehad. Hoewel nog op vele plaatsen in de wereld die slavernij nog steeds niet is uitgebannen. Maar ik bedoel meer de moderne ‘onderworpenheid’, waar heel veel mensen onder gebukt gegaan, terwijl ze het vaak zelf niet beseffen!

Wel kent iedereen de ‘bekende’ verslavingen aan drugs en drank en gokken, een levensgroot probleem in de westerse wereld en zeker ook in ons land! Uit een onderzoek werd bekend dat in West-Friesland 50% van de jongeren al alcoholproblemen heeft; kinderen op weg naar verslaving! Maar ook de verslaving aan seks en porno komt in alle vormen in het openbaar. Onlangs werd door de politie weer een groot Europees netwerk van kinderporno opgerold en dat is nog maar een bovenlaag van een enorme, gore beerput, samengesteld door verslaafden aan geld en ten behoeve van verslaafden aan deze ziekelijke neigingen!

Slavernij, wat is het eigenlijk? Afgelopen jaren sprak ik veel met ex-verslaafden die kozen voor een ander leven, weg uit dat leven van onderworpen zijn aan ‘iets’ waar je de zeggenschap over bent kwijtgeraakt! Het begon met iets ‘softs’, onschuldig, zo als men zei, (en zegt) een ‘wietje’ of een ‘breeze-drankje’, maar het werd uiteindelijk het begin van een hardnekkige verslaving, waar men nog maar ternauwernood aan kon ontsnappen dankzij de hulp die hen geboden werd. Gelukkig zijn er velen die, God zij dank, in de vrijheid zijn (terug) gekomen en mede dankzij de geweldige zorg van stichtingen als De Hoop en Victory Outreach, verlost zijn uit de slavernij!Deze vorm van onderworpenheid bestaat in feite al vanaf de zondeval; Adam en Eva hadden autoriteit en heerschappij van God gekregen over alles wat Hij geschapen had. Maar zij werden ongehoorzaam en leverden zichzelf daardoor over aan Gods vijand: satan. En zo werden ze slaven, en ook hun nakomelingen, tot nu toe. De situatie is eigenlijk precies zoals die bij de negers die wij uit Afrika haalden; als er een negerkindje werd geboren, was dit al direct een slaaf van de blanken. Zo zijn alle nakomelingen van het eerste mensenpaar in slavernij gekomen, tot op de dag van vandaag! Dat is het slechte nieuws!

Het goede nieuws is dat Jezus, de Zoon van God, ons vrij kocht uit die slavernij; Hij kwam ons bevrijden uit satans macht en stelde ons in vrijheid. Ieder die zijn of haar leven in Jezus’ handen legt, die bevrijdt Hij door de kettingen te breken waarmee we vast gekluisterd zijn aan de duivel, die het alleen maar op onze ondergang heeft voorzien! Onzichtbare kettingen van zonde, verslaving, problemen, tegenslag, enzovoort, daar maakt Hij ons van los. ‘Jezus heeft ons verlost uit de macht van de duisternis,’ staat er in de Bijbel (Kol. 1:13)! Dáár kwam Hij voor naar de aarde, om de mensheid te bevrijden uit deze vreselijke klauwen van satan en ons de autoriteit, die we kwijtgeraakt waren, terug te geven!

Talloos zijn de vormen van verslaving; het kan te maken hebben met eten, geld, drank, drugs, maar ook de tv kan je ‘meester’ zijn, of je computer, je gezin, de sport of je hobby! Misschien zul je denken: ik heb niks met al die verslavingen, ik ben een vrije jongen en niemand maakt me wat. Maar als je dat denkt, dan bewijst dat al dat satan je meester is, ook al heb je daar geen enkel besef van! Want het zijn leugens, die hij je ingeeft! En Jezus zegt het duidelijk: “Wie niet voor Mij is, die is tegen Mij.” Behoor je (nog) niet tot Zijn kamp, dan behoor je bij het kamp van de tegenstander en ben je slaaf! Daarom is het heel zinvol om daar serieus over na te denken! In welk kamp hoor ik thuis, op dit moment, en waar zou ik bij willen horen? Dát zijn vragen van levensbelang, dát heeft direct betrekking op de eeuwigheid, besef dat wel!

Jezus bracht verlossing voor elke verslaving, Hij volbracht alles aan het kruis en door Zijn dood en opstanding heeft Hij elke vijand overwonnen! Jezus kan ook voor u en jou elke bevrijding bewerken, je verlossen uit de slavernij!

Als je daar voor kiest, dan kun je het aan Hem vragen, bijvoorbeeld met de volgende woorden: ‘Heer Jezus, ik weet dat ik een zondaar ben en dat zonde me tegenhoudt om de weg van vrijheid en vrede te bewandelen. Ik weet dat U voor mij stierf aan het kruis, U maakte vergeving en bevrijding mogelijk.

U verrees uit de dood, zodat ik een nieuw leven mag gaan leiden, verlost van elke slavernij. Ik vraag U om in mijn leven te komen, als Redder en Heer. Dank u wel, Heer Jezus, dat U naar mijn gebed hoort en het beantwoordt.’Hans van den Berg