Spreuken 2:10

Els ter Welle • 80 - 2004/05 • Uitgave: 2
Spreuken'Want de wijsheid zal in uw hart komen en de kennis zal voor uw ziel liefelijk zijn'

Spreuken 2:10Als je niet muzikaal bent, dan kun je toch een heel eind komen door simpelweg alle regels van de muziek te leren en toe te passen. Maar je zult nooit een Bach of een Beethoven worden. Maar als je muzikaal begaafd bent dan is het heel anders. Dan komt de muziek van binnenuit. Je verlangt ernaar om ermee bezig te zijn, te oefenen en de grondregels van de muziek te leren kennen. En als dat gebeurt dan kan men tot een grote hoogte komen in de muziek.Als een ongelovige de levensprincipes van Spreuken toepast dan zal hij de zegen er zeker van ontvangen. Maar als we de Here vrezen en God hebben leren kennen dan zijn de wijze lessen van Spreuken geen gedragscode, maar komt de wijsheid in ons hart. Zij zal onze hele persoonlijkheid ten goede beïnvloeden.

In het bijbelse denken is het hart, de zetel van gevoel èn verstand. Uit ons hart komt alles voort wat we doen (Spr. 4:2). God wil ons de geest van wijsheid geven (Ef.1:17) om in allerlei moeilijke situaties de dingen te zien vanuit Gods oogpunt. Als de wijsheid in ons hart is, dan zullen we Zijn Woord liefhebben en ons uitstrekken om de principes voor een wijs leven meer en meer te leren kennen. En zo groeien we in de wijsheid die in principe al aan ons gegeven werd.

Het is hetzelfde als met een musicus, die niet van zijn instrument af kan blijven. Hij kan er niet genoeg van krijgen. Hij blijft zoeken en speuren naar meer inzicht. Door oefening, studie, een grote inzet, krijgt hij meer kennis van datgene waar zijn hart naar uitgaat. Hij komt dan vanzelf
op een hoger niveau.Onze tekst eindigt met: 'de kennis zal voor uw ziel lieflijk zijn' Dat treft me diep. Wijsheid is aangenaam. Een wijs leven met God is het heerlijkste leven dat een mens op deze aarde kan leven.Els ter Welle